Ocenění „Bílá vrána“ je součástí projektu „Začni správně“, v rámci kterého yourchance o. p. s. pomáhá mladým lidem po odchodu z dětského domova. Cílem udělování této ceny je představit inspirativní příběhy mladých lidí, kteří po odchodu z dětského domova či pěstounské péče zvládli proces osamostatnění. Dále pak také vyzdvihnout a poděkovat zaměstnavatelům, jež jim dali pracovní příležitost, a zároveň lidem, kteří je v jejich nesnadné cestě neúnavně podporovali.
Loni byla v kategorii Zaměstnavatel oceněna společnost Crocodille ČR, spol. s r.o., se svým konceptem moderních restaurací s rychlým občerstvením pro náročné, Bageterie Boulevard.

V kategorii Mladý člověk určené lidem, kteří vyrůstali bez biologických rodičů, a přesto se prosadili v běžné společnosti, bodovala Nikol Mullerová. V dětském domově prožila šest let. Dnes bydlí v Ústí nad Labem, žije s přítelem a pracuje v supermarketu.

Poslední kategorie Poklad v srdci je určena ředitelům a vychovatelům z dětských domovů, jež své svěřence na startu jejich životů podporují. Loni si cenu odnesla paní Libuše Houdová, ředitelka dětského domova ve Vysoké Peci.

Kandidáty ocenění Bílá vrána 2018 můžete nominovat až do konce srpna prostřednictvím formuláře. Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu v Praze.

Generálním partnerem projektu „Začni správně“ jsou společnost CTP, partnerem Marie V. Winklerová a strategickým partnerem pak Nadace DRFG. Patronkou projektu je herečka Eva Josefíková.

Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s.