Kulatý stůl “Mám práci, můžu začít“ rozvířil debatu v ostravském Clarionu

Zaplněný salónek Beryl ostravského Clarionu 29. 4. diskutoval a navrhoval možnosti pomoci pro vstup mladých do života dospěláka. Dalšími tématy byly pracovní návyky mladých v dětských domovech, jejich pracovní uplatnění a bydlení pro ně. Setkání se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů z regionu, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), Armády spásy, Poslanecké sněmovny, dětských domovů, Úřadu práce, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ale i samotní mlaďoši. Akce se konala pod záštitou poslankyně Moniky Červíčkové. Pořadatelem akce byla společnost yourchance a její projekt Začni správně

Smršť dotazů padala na život Olgy, její průběh odchodu, zkušenosti i názory. Olga opustila dětský domov před čtyřmi lety. Nyní žije v Ostravě, má v hostitelské péči chlapce z dětského domova a chystá se na roli mentorky v projektu Začni správně. Jejím smyslem je pomáhat dětem, protože sama ví, co obnáší život v dětském domově. Co bylo pro ni nejdůležitější při odchodu? „Udržení vztahů s dětským domovem, mít a zajistit si nějaké zázemí. Dnes zpětně vidím, že to není jednoduché a hodně mi tenkrát pomohl přítel,“ vysvětlovala Olga. „Děti jsou citlivé a současně silné, dokáží a jsou schopny vytvořit si hezkou budoucnost. Pomozme jim s tím,“ dodala závěrem.

Setkání se ze zaměstnavatelů účastnili VÍTKOVICE STEEL, Domov Alzheimer Darkov, Městská nemocnice Ostrava Fifejdy a Clarion Congress Hotel Ostrava. Všichni přítomní zástupci zaměstnavatelů přislíbili pomocnou ruku při zprostředkování brigád a zaměstnání a pracovní mentoring mladým.

Poslankyně parlamentu ČR za Moravskoslezský kraj Mgr. Andrea Babišová zdůraznila smysl a potřebu znát skutečnosti k problematice přímo z praxe a závěry setkání představí k projednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Nabídla také pozvání k jednání o sociální problematice do Poslanecké sněmovny. Vyzdvihla své dobré zkušenosti s Armádou spásy a plán navštívit některé dětské domovy.

Zástupkyně OSPOD, Mgr. Dagmar Klimíčková, vedoucí oddělení Sociální prevence a Bc. Jana Šťastová, vedoucí oddělení Sociální pomoci v hmotné nouzi rodinám s dětmi, hovořily o jejich maximální snaze udržet děti v biologické rodině a chybějící motivaci dětí, které se vrací z výchovných ústavů zpět do biologické rodiny, tedy tam, kde problémy začaly. Mladým také chybí motivace do práce, finanční vzdělání a vůbec schopnost vyjít s výplatou. Zdůraznily také, že veškerá náhradní péče má přednost před péčí ústavní.

Ředitel dětského domova Srdce v Karviné Milan Harant poukázal na fakt, že se v posledních letech dostávají do dětského domova děti starší 15 let, což je závažný problém, protože s nimi již nejde tolik pracovat. Slečna Olga reagovala, že je třeba začít s přípravou dítěte na odchod co nejdříve. Ona sama si nějak uvědomovala, co jí čeká a zajímala se, spousta dětí to tak ale nemá. Milan Harant definoval tři druhy rodin se kterými se setkává: ty, co neumí, co nedokáží a co nechtějí. Domnívá se dále, že nefungují kvalitní návazné sociální služby pro mladé po odchodu z dětského domova. Sdílel také svůj obdiv k projektu Začni správně, yourchance i odvaze každého, který naváže vztah s dítětem a posune ho dál tím správným směrem.

Oblastní ředitel Armády spásy pro Moravskoslezský kraj Bc. Tomáš Surovka informoval o jejich nabídce sociálních služeb, Domů na půl cesty a vyjádřil uznání všem mentorům a jejich úsilí pracovat a “kotvit“ mlaďochy.

Mentorka Začni správně a personalistka Městské nemocnice Ostrava Fifejdy Irena Hlavatá se podělila o zkušenost, že mladým lidem chybí pracovní návyky a že v nemocnici dávají primárně přednost v zaměstnání starším lidem, mladí lidé totiž často do půl roku sami odchází.

Prezidentka Klastru sociálních inovací a podniků SINEC Bc. Jana Juřenová, MSc. představila projekt Tranzitní místa v sociálních podnicích, kde se mohou mladí přes jejich poradce dostat do „tréninkové práce“. Mlaďoch bude po dobu dvou měsíců na dohodu stále zaměstnanec Klastru a až poté se jak on, tak zaměstnavatel rozhodnou, zda zůstane a přejde do pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli.

Paní Korytárová a Jenknerová z Úřadu práce hovořily o jejich programech, aktivitách, rekvalifikacích a možnostech mladým, jak se naučit vyhledat si pracovní místo. Úřad práce nabízí pomocnou ruku i dětem z dětských domovů, často ale vůbec neví, že se jedná o dítě odsud.

Závěrem si všichni zúčastnění rozdali kontakty pro další spolupráci, využití a pomoc v problematice a tématu kulatého stolu.

Naše poděkování patří Clarion Congress Hotelu Ostrava, který poskytl prostory pro setkání. Sám hotel také nabízí hlavní pracovní úvazky pro mladé a stáže do zahraničí. Mladí mají možnost výhodného ubytování v hotelu a různé zaměstnanecké slevy. Mají se zde o co „opřít“.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů