Projekt KaPoDaV pokračoval v duchu business simulací a soutěží setkáním v Brně

Akce projektu KaPoDaV v Brně se ve dnech 7. a 8. května účastnilo 12 učitelů, kteří hráli ve čtyřech týmech a lektorský tým projektu Finanční gramotnost do škol. Všichni zúčastnění si měli možnost vyzkoušet produkt na podporu podnikavosti, tzv. Start-up Business simulaci. První den byl věnován pravidlům a vysvětlení pojmů a hrál  se první cyklus simulace. Během druhého dne proběhly další dva cykly simulace. Mezi jednotlivými týmy se soutěžilo o zakázky, které se následně realizovali. Vše bylo zaznamenáno do finančních výkazů pro komplexnost celého simulačního procesu a výstupy.

Společnost yourchance je partnerem projektu Jihomoravského kraje KaPoDaV –  Podpora kariérového poradenství (Ka), podnikavosti pro udržitelný rozvoj (Po) a dalšího vzdělávání (DaV).  Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na aktivity, kterými jsou podpořeni zejména pracovníci v oblasti vzdělávání s návazností na děti a žáky, rodiče a veřejnost. Projekt je tvořen jako průřezový mezi všemi stupni primárního a sekundárního vzdělávání a zároveň síťující s dalšími spolupracujícími subjekty. Školy z Jihomoravského kraje zapojené do tohoto projektu tak mohou bezplatně absolvovat proces certifikace Finančně gramotná škola, realizovat projektové dny a zapojit se do soutěže Rozpočti si to!, ve které budou probíhat i regionální finále.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů