První celorepublikové setkání mentorů a mentees Ve dvou se to lépe táhne prosvětlilo nedělní den v pražském Hotelu NH Praha

V neděli 10. listopadu se v Praze odehrál první ročník celorepublikového setkání mentorů a mentees.  Dvacet mentorských dvojic sdílelo po celý den své zkušenosti, postřehy a diskutovalo o možnostech a přínosech mentorského počínání. Individuální mentoringový program je jednou z aktivit projektu Začni správně obecně prospěšné společnosti yourchance.  

Celým inspirativním dnem provázela s elegancí sobě vlastní Eva Andrés, koordinátorka mentorů pro Čechy. Přičemž významnou část interaktivních aktivit mentorů a mlaďochů vedla humornou formou Michaela Škorničková, metodička projektu Začni správně. V dopolední části sdílely mentorské dvojice svá počínání a společné fungování. Dvojice i samotní mentoři a mentees se mezi sebou skvěle inspirovali. V další části dne si dvojice prohodily role a na známých pohádkových a filmových dvojicích řešily tři konkrétní situace, se kterými se mohou reálně setkat. Výměna rolí dokázala, že zjistit navzájem obrácené pohledy na nesnáze vztah utužilo a pomohlo pro další společnou komunikaci a hledání řešení při aktuálních životních situacích, komplikacích a tápáních.

„Cílem dnešních aktivit je vzájemná inspirace, vcítění se a zjištění, jaké to je, když přichází mentee na schůzku a má nějaký problém, jak rychle musí mentor reagovat a co vše musí zvládnout. Pro mentory byla přínosem záměny rolí inspirace, jak jinak na svého menteeho jít, jak s ním komunikovat a pracovat,“ popsala smysl společné hry Michaela Škorničková, metodička projektu Začni správně.

Mentoringový program propojuje mladé lidi odcházející z dětských domovů nebo pěstounské péče s dospěláky – mentory, kteří jim pomáhají najít tu správnou cestu životem. Mlaďoši napojení do mentoringového programu mohou se svým mentorem konzultovat nejen otázky spojené se vzděláním či profesí, ale především s běžným každodenním životem. Do mentoringového programu je aktuálně zapojeno přes sto dvacet mentorů, kteří mají své svěřence.

„Smyslem dnešního setkání byla cenná příležitost setkat se – jak mentoři a jejich svěřenci, tak všichni dohromady. Poprvé si dvojice na rovinu, otevřeně a veřejně řekly, proč jsou spolu, co je na vztahu baví, k čemu jim je a čemu konkrétně na obou stranách pomáhá. Dnes to byla velká motivace pro všechny, jejímž výsledkem ke zkvalitnění vztahu mentor – mentee,“ shrnula první ročník setkání Eva Andrés.

Velký dík za realizaci celorepublikového setkání patří generálnímu řediteli Hotelu NH Praha Petru Nešpůrkovi a celému vedení hotelu za dlouholetou spolupráci a sponzorství akcí a aktivit projektu Začni správně. „Snažíme se být společnosti prospěšní nejen v ekonomickém slova smyslu, ale také z hlediska lidského. Vedení hotelu vidí smysl v pomoci Vašemu projektu zejména v tom, že Vaši mladí dospělí mohou svou kariéru nastartovat třeba zrovna v našem hotelu,“ doplnila ke smyslu spolupráce Denisa Stanislavová, marketingová manažerka hotelu.   

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů