Na Den dětí, 1.6. 2017, byl založen ArteFond Jiřího Mádla. Konto spravuje yourchance o.p.s.

Prostředky ArteFondu jsou určené na podporu umělecky nadaných dětí z dětských domovů a pěstounských rodin

Naším cílem je podpořit děti a mládež ve studiu uměleckých škol, ale i v zájmové činnosti, ať už jde o herectví, hudbu, tanec, fotografii a v neposlední řadě samozřejmě filmové profese a multimédia. Smyslem je systematický rozvoj těchto mladých talentů a jejich odborné vedení. Za dobrý výsledek považujeme nejen úspěšné absolvování vybrané školy, ale i aktivní zapojení našich stipendistů do kulturně-společenského života na amatérské nebo poloprofesionální úrovni.  

ArteFond ve spolupráci s Josefem Čadíkem také nabízí možnost studia na Střední škole uměleckomanažerské v Brně vždy dvěma studentům v daném školním roce zdarma.

Výběr podpořených uchazečů bude probíhat formou písemných žádostí a osobních pohovorů v prvním kole se členy expertního týmu integračního programu Začni správně, ve druhém kole také s Jirkou Mádlem. V případě uchazečů o studium na SŠUM probíhají také přijímací zkoušky dle pravidel školy.

 


"Správa ArteFondu je pro nás závazek, ale také příležitost rozšířit stávající aktivity pro mladé lidi z dětských domovů a pěstounských rodin a umožnit jim věnovat se rozvoji svých talentů cíleně a pod odborným vedením. Někteří díky tomu prožijí první malé úspěchy, z někoho se třeba stane skutečná hvězda. Jsem však přesvědčená, že když člověk něco umí, dodává mu to sebevědomí, a to je v životě třeba vždycky."

Jana Merunková
spoluzakladatelka a ředitelka
yourchance o.p.s.

Napište nám: