4. ročník konference Osobní prosperita

aneb VZDĚLÁVÁNÍ JAKO ZBRAŇ

KDY? 24. listopadu 2021 od 9 do 14,45 hodin

 

KDE? ONLINE

 

PROGRAM KONFERENCE  

Osobní prosperita – cesta udržitelného rozvoje společnosti aneb Vzdělávání jako zbraň

08:30 - 09:00        technická příprava online režimu konference

09:00 - 09:15        přivítání účastníků, zahájení konference  

09:15 - 09:45        Vize yourchance 2030 v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN – Jana Merunková, Gabriela                                 Štiková, zakladatelky yourchance o.p.s.

09:45 - 10:15        příspěvek projektu Persist, Gabriela Štiková

10:15 - 10:45        Seberozvoj, odpovědnost a svoboda, Jana Merunková

10:45 - 11:00        přestávka na kávu, networking

11:00 - 11:30        příspěvek Emmaus Charkov, Ukrajina      

11:30 - 12:00        Rozvoj podnikavosti, Kateřina Lichtenberková

12:00 - 13:00        oběd, networking 

13:00 - 13:30        Jak na mediální vzdělávání? Michaela Trnková, vedoucí týmu mediálního vzdělávání,                                        Člověk v tísni  

13:30 - 14:00        Alternativní cesty ve vzdělávání, Začít spolu, Mgr. Iveta Pasáková
                               ředitelka Step by Step ČR, o.p.s. a Jana Schierlová, ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově 

13:30 - 14:00        Finanční gramotnost v dnešní době, Věra Kříčková

14:00 - 14:30        Svoboda není samozřejmost, Veronika Vidláková, CEDU      

14:30 - 14:45        závěr, shrnutí konference a rozloučení s účastníky (pokračovat může neformální diskuze) 

ZÁZNAM Z KONFERENCE 

PARTNEŘI KONFERENCE