Podnikavost

rozcestník v rozvoji podnikavosti a přístupu k podnikání

Kompetencí k podnikavosti se rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Její podstatou je tvořivost, kritické myšlení a řešení problémů, iniciativa a vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními s cílem plánovat a řídit projekty, které mají kulturní, společenskou nebo komerční hodnotu.

Nástroje rozvoje

  • výukové materiály a nástroje pro každého, kdo chce rozvíjet svou podnikavost
  • projektová výuka
  • praktická zkušenost žáků s podnikatelskými principy

Metodická podpora školám v oblasti podnikavosti

  • akční plánování škol
  • metodické publikace
  • iniciativy učitelů

Podnikavost žáků

Fiktivní firmy a Já firma

Díky fiktivním firmám si žáci osvojí potřebné kompetence - např. ekonomickou gramotnost, základy podnikání, ale i týmové dovednosti atd.