Děkujeme Vám za registraci akce do kalendáře Global Money Week. 

Přečtěte si následující  Pokyny pro organizátora akce

Harmonogram

 • přihlášení akcí do mezinárodního kalendáře je možné pomocí registračního formuláře do 23. 2. 2018
 • odevzdání povinných výstupů v řádném termínu, tj. od 25. 3.2018

National board of GMW nabízí

 • Konzultace před zahájením organizace akce
 • Hosty z řad odborníků
 • Konzultace k obsahu akce

Po zaregistrování Vaší organizace mezi pořadatele dostanete automaticky e-mailem grafický manuál

************

Cílové skupiny

 • Žáci a studenti
 • Učitelé a odborná veřejnost
 • Rodiče a děti
 • Široká veřejnost
 • Skupiny ohrožené předlužením, sociálně vyloučené skupiny, skupiny se specifickými potřebami

Typy akcí

 • přednášky, workshopy, diskuse
 • herní odpoledne, soutěže

Požadované výstupy

povinné před akcí

 • odkaz na akci na webu organizátora
 • odkaz na sociálních sítích

povinné po akci

 • počet zúčastněných osob
 • fotodokumentace (alespoň 2 fotografie v tiskové kvalitě pro prezentaci výstupů GMW Czech)
 • tisková zpráva

nepovinné

 • audio nebo video záznam, který bude možné sdílet na GMW youtube channel
 • reference účastníků
 • odkaz na mediální prezentaci (upoutávka na akci, nebo článek v regionálním tisku nebo e-magazínu, rozhovor nebo reportáž v místních médiích)

 


Koordinátorka

      Olga Kratochvílová                                               produkce@yourchance.cz                                   tel: 773 576 164