Naše hodnoty

  • Leadership - užíváme svých schopností ve prospěch lidí v nejširší možné sféře vlivu. Ovlivňujeme a zařizujeme, aby se správné věci děly. Pro lidi, které vedeme, jsme oporou, motivací, vzory, rádci a těmi, kdo objevují, rozvíjí a věří v jejich kvality.
  • Kvalita - naše práce má vždy nejvyšší možnou kvalitu, kterou můžeme poskytnout.
  • Odbornost - odbornost je jedním z pilířů naší práce. Každý člen týmu trvale svou odbornost prohlubuje.
  • Inovativnost - využíváme nové trendy a technologie. V otázkách odborného působení našeho týmu přinášíme inovace na celospolečenské úrovni.
  • Zodpovědnost - jsme zodpovědní vůči dobrému jménu naší organizace a jejímu kladnému hospodářskému výsledku, jsme zodpovědní vůči sobě navzájem jako tým, stejně jako vůči našim klientům, partnerům a dárcům.