yourchance děkuje svému strategickému partnerovi za dlouhodobou podporu

             


 

Vážené kolegyně a kolegové,

jsme velice rády, že jste se rozhodli dozvědět se více a zapojit se do GLOBAL MONEW WEEK 2018.

Globální téma tentokrát zní: Na penězích záleží. Věříme, že setkání studentů s odborníky, ale i řadu akcí pro mladší žáky budete hodnotit jako zajímavé a přínosné.

Zorganizujte přednášku, workshop, herní odpoledne, nebo se zapojte do soutěže a zaregistrujte svou akci do světového kalendáře.

Těšíme se na spolupráci

                                                                                             za National board of GMW

                                                                                             Jana Merunková a Marta Gellová

                                                                                          


 

Smysl GMW

Cílem je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi.

Globálním tématem pro rok 2018: Na penězích záleží.

Dbejte proto, aby Vaše akce s tímto tématem přímo souvisela. Naším cílem je podporovat aktivní přístup k výuce, což znamená, že Vaše akce by měla využívat interaktivní přístup k práci s cílovou skupinou, může stát na herních nebo koučovacích principech, nebo zážitkové pedagogice. U přednášek by organizátor měl zajistit dostatečný časový prostor pro otázky posluchačů a diskusi. Každá z pořádaných akcí by jednoznačně měla u zúčastněných rozvíjet nejen znalosti o tématu, ale schopnost kritického myšlení a uchopení nabytých znalostí v praxi.

Global Money Week pořádáme spolu s Českou národní bankou.

Projekt se řídí principy nezávislosti ve finančním vzdělávání Ministerstva financí ČR.

Ve finančně vzdělávacím projektu se:
a/ neobjevuje propagace jakéhokoli produktu, služby, poskytovatele, skupiny poskytovatelů apod.
b/ neobjevuje konkrétní doporučení existujícího produktu nebo služby

 

Dotaz
Olga Kratochvílová
Olga Kratochvílová
koordinátor

produkce@yourchance.cz tel: 773 576 164

Jana Merunková
Jana Merunková
National Board Member

www.yourchance.cz

Marta Gellová
Marta Gellová
National Board Member

www.efpa.cz