Konference: Osobní prosperita

- cesta udržitelného rozvoje společnosti

Společnost yourchance o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na odbornou konferenci 

Osobní prosperita - cesta udržitelného rozvoje společnosti

Konference se koná pod záštitou OSN.

Konference je určena sociálním a pedagogickým pracovníkům, odborníkům z řad školství, zástupcům veřejného a neziskového sektoru, ale také podnikatelům a zájemcům z řad široké veřejnosti. 

Kdy:  21.11.2018 od 9:30 do 16:00

Kde: Galerie DOX, Poupětova 1, Praha 7

Vstup volný, registrace předem nutná

Témata konference: principy osobní prosperity, kultivace výuky zdravých finančních návyků, vzdělávání o penězích napříč generacemi, integrace sociálně znevýhodněných osob - to vše jako prevence a zmírňování následků chudoby.

Program:

09:30 - 10:00  zahájení konference (Jana Merunková, Gabriela Křivánková, Michal Broža)

10:00 - 10: 30 panelová diskuse: Vzdělávání napříč generacemi

10:30 - 11:00   křest publikace Money matter matters!, diskuse s autory (moderuje Marie Froulíková)

11:00 - 11:15    odborný příspěvek - speciální host

11:20 - 11:40   coffe break

11:40 - 11:55   Gabriela Křivánková: Integrovat se je dobrovolné rozhodnutí

11:55 - 12:30  panelová diskuse: Pomáhání má svá jasná pravidla

12.30 - 13:30   oběd 

13:30 - 14:20   workshop dle předchozího výběru 1/2, foreign guests No. 5

14:20 - 14:40 coffee break

14:40 - 15:30     workshop dle  předchozího výběru 3/4, foreign guests No. 6

15:40: - 16:00   závěrečné shrnutí workshopů a ukončení konference

Workshop 1: Chudý jsem a chudým nemusím zůstat

Workshop Moniky Čepelkové o budování vztahu k celoživotnímu vzdělávání u různých cílových skupin. Chudoba je špatný zvyk, který lze vědomě změnit.

Workshop 3: Společnost obohatí ten, kdo jde vlastní cestou  

Diskuse nad rozvojem podnikavosti u dětí i dospělých pod vedením vedením Kateřiny Lichtenberkové

Workshop 5: Financial literacy - the prevention of poverty

International exchange of experience. Discussion moderated by František Klufa

Workshop 2: Most přes navždy

"Je z děcáku" je nálepka, která v očích veřejnosti člověka předurčuje k životu na okraji společnosti. Nemusí to být navždy... Příklady dobré praxe z oblasti začleňování mladých dospělých po odchodu z dětského domova a institucí náhradní rodinné výchovy pod vedením Gabriely Křivánkové. 

Workshop 4: Hejno bílých vran

Diskuse s účastníky a absolventy integračního programu Začni správně. Učení příběhem. Sdílení praktických zkušeností pod vedením Marcely Bělicové

Workshop 6: Money matter matters!

Education as an effective weapon against poverty and social exclusion. An entrepreneurial spirit as a key to personal prosperity. Discussion lead by Jana Merunková

 

Strategický partner yourchance

____________________________________________________________________________

 

Partner konference