Konference Osobní prosperita

"Cesta udržitelného rozvoje společnosti"

____________________________________________________________________________

 

Program  konference

 

Společnost yourchance o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na odbornou konferenci 

Osobní prosperita - cesta udržitelného rozvoje společnosti

Konference se koná pod záštitou Informační kanceláře OSN v ČR.

Konference je určena sociálním a pedagogickým pracovníkům, odborníkům z řad školství, zástupcům veřejného a neziskového sektoru, ale také podnikatelům a zájemcům z řad široké veřejnosti. 

Kdy:  28.11.2019 od 9:30 do 16:00

Kde: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Vstup volný, registrace předem nutná

Témata konference: principy osobní prosperity, kultivace výuky zdravých finančních návyků, vzdělávání o penězích napříč generacemi, integrace sociálně znevýhodněných osob - to vše jako prevence a zmírňování následků chudoby.

Program:

09:00 - 09:30 registrace účastníků

09:30 - 09:45  zahájení konference, Jana Merunková, Gabriela Křivánková

09:45 - 10:00 úvodní slovo Michal Broža, vedoucí iCentra OSN v ČR

10:00 - 10:20  Finanční gramotnost v mezinárodním kontextu, Jana Merunková, Zuzana Chlumská

10:20 - 10:30 TBA

10:30 - 10:50 průběžné výsledky výzkumu Persist, Jan Sedláček

10:50 - 11:05 Radka Večeřová, NDZM Dixie, YMCA Praha

11:05 - 11:25   coffee break

11:25 - 11:55  panelová diskuse: Budování osobní prosperity v celospolečenském kontextu - Kateřina Lichtenberková, Michal Drtina, Lenka Klabačková - moderuje František Klufa

11:55 - 12:30  panelová diskuse: Systémové změny v ústavní výchově - Jana Koubová, Dominika Šenková, Marcela Belicová, Jitka Chalánková - moderuje Gabriela Křivánková

12.30 - 13:30   oběd 

13:30 - 14:10   workshop dle předchozího výběru: 1 nebo 2

14:15 - 14:55   workshop dle předchozího výběru: 3 nebo 4

15:00 - 15:40  workshop dle  předchozího výběru: 5 nebo 6

15:45: - 16:00   závěrečné shrnutí workshopů a ukončení konference

Workshop 1: Výzkum Persist

Workshop Jana Sedláčka, ČVUT - Masarykův ústav, k výzkumu na téma Uplatnění mladých dospělých odcházejících z dětských domovů na trhu práce 

Workshop 3: Seberozvoj - celoživotní proces  

Diskuse vedená Josefem Müllerem, GROW JOB

Workshop 5: Od odpovědnosti za sebe k občanské angažovanosti

diskuse vedená Gabrielou Křivánkovou, yourchance

Workshop 2: Řídíme zeměkouli. Společně. Aneb jak zajistit udržitelnou budoucnost Země?

Diskuse vedená Michalem Brožou k tématům souvisejícím s hodnotami a cíli, které OSN deklaruje jako prioritní pro udržitelný rozvoj.

Workshop 4: Začni správně

Diskuse s účastníky a absolventy integračního programu Začni správně. Učení příběhem. Sdílení praktických zkušeností pod vedením Marcely Belicové a Dominiky Šenkové

Workshop 6: Na penězích záleží!

Finanční gramotnost v kontextu individuální a celospolečenské odpovědnosti, diskuse vedená Františkem Klufou, yourchance

 

Pozvánka v .pdf ke stažení ZDE.

____________________________________________________________________________

 

Strategický partner yourchance

 

____________________________________________________________________________

 

Partner konference