Konference

V NEJVYŠŠÍM ZÁJMU DÍTĚTE 

 

Konference V nejvyšším zájmu dítěte

 

se uskuteční pod záštitou senátorky Jitky Chalánkové

členky Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku


 

Odborné setkání a diskuse zástupců ministerstev a odborníků z praxe, kteří jsou v pravidelném kontaktu s dětmi z ústavní výchovy a náhradní rodinné péče. Koncept konference vychází z žurnalistické metody Solutions Journalism. 

KDY: 5. října 2020, od 9:00 do 15:45 hodin

FORMA: ON-LINE přes aplikaci ZOOM

                    

PROGRAM KONFERENCE

9:00 – 9:15                    Zahájení konference

9:15 – 10:15                  Blok I. – V nejvyšším zájmu dítěte

Nejvyšší zájem dítěte bude představen z různých úhlů pohledů – uvedení do problematiky konference.

PaedDr. Jan Toman, psycholog a ředitel diagnostického ústavu

Mgr. Kamila Horká, Opatrovnický soud, Praha 9

zástupce MŠMT

Mgr. Kristýna Jůzová Kotálová, vedoucí oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny, MPSV

10:15 – 10:45                Přestávka

10:45 – 11:45                Blok II. – Mýty známé i neznámé

Ing. Bc. Dominika Šenková,  manažerka projektu Začni správně pro Čechy, výzkum Persist

Magdalena Zemanová, Asociace Náhradních rodin

Mgr. Josef Peiker, ředitel DD Žíchovec

11:45 – 11:55                Křest knihy Fenomén dítěte v systému aneb teorie a praxe náhradní rodinné výchovy

11:55 – 12:45                Přestávka na oběd

12:45 – 13:45                Blok III. – Kam s ní/ním?

Možnosti umístění dítěte aneb dva pilíře systému náhradní rodinné výchovy. Příběhy mladých dospělých z pěstounské péče i ústavní výchovy.

PaedDr., Bc. Jana Koubová, předsedkyně FDD ČR

Ing. Anna Krbcová, tajemník Asociace Dítě a Rodina

Bc. Lukáš Bachura, DiS., kurátor pro děti a mládež

Pavel Lukáš, držitel ceny Bílá vrána 2019 v kategorii Mladý dospělý – úspěšný mladý člověk z dětského domova (DD)

Roman Hůlka, mladý dospělý z pěstounské péče (PP)

Ludmila Holbíková, Michal Čapek, mladí dospělí z institucí náhradní rodinné výchovy (PP i DD)

13:45 – 14:45                Blok IV. – Odcházení ze systému náhradní rodinné výchovy

Odchod z různých úhlů pohledu náhradní rodinné výchovy. Další témata: absence systému, role Kurátora, co funguje a co ne.

Mgr. Dalibor Křepský, ředitel DD Olomouc

Mgr. Pavel Šmýd, předseda Sdružení pěstounských rodin

Ing. Gabriela Křivánková, spoluzakladatelka yourchance o.p.s. a projektu Začni správně

Mgr. Martin Jelínek, metodik kurátorů pro dospělé

PhDr. Miroslava Horecká, ředitelka doprovázející organizace PorCe Ta, mediátor, rodinný poradce. pracovník v náhradní rodinné péči

14:45 – 15:45                Shrnutí, závěrečné zhodnocení, rozloučení a vyjádření pro média

 

CELÝ PROGRAM KE STAŽENÍ V ODKAZU ZDE!

Nenechte si ujít tuto mimořádnou událost a mrkněte na ZÁZNAM Z KONFERENCE.  

 


 


 

Mgr. Dalibor Křepský
Mgr. Dalibor Křepský
ředitel DD v Olomouci

Dalibor Křepský je ředitel Dětského domova Šance v Olomouc. Ve funkci je 30 let, je spolutvůrce zákona 109/2002 Sb. a jeho novel, průkopník samostatného bydlení klientů DD a startovacího bydlení (od r. 1996). Dalibor je člen Federace dětských domovů ČR, dvě volební období je člen výboru, člen Poradního sboru hejtmana Olomouckého kraje pro sociálně-právní ochranu dětí a mládeže. V roce 2019 obdržel Dalibor hlavní cenu Bílá vrána v kategorii Poklad v srdci

PaedDr. Jan Toman
PaedDr. Jan Toman
psycholog a ředitel Diagnostického ústavu v Praze Hodkovičkách

Jan Toman je vysokoškolský pedagog se zaměřením na speciální pedagogiku, psychopatologii, sociální patologii. Autor řady metodických projektů reflektujících měnící se potřeby klientely DÚ ve společnosti. Dále se zabývá tématem problematiky návratu dítěte z obligatorní péče do přirozeného prostředí po přiměřené odborné intervenci. Celoživotním motivem v DÚ je pomoc dětem, které často propadly sítem lidské vzájemnosti i sítí obecné pomoci ve společnosti, často až do péče státu.

Mgr. Kamila Horká
Mgr. Kamila Horká
Opatrovnický soud, Praha 9

Opatrovnické agendě se Kamila věnuje 20 let. Snaží se jednat v nejlepším zájmu dítěte, ale někdy je v případě úporných rodičovských konfliktů nucena vybrat „menší zlo". Domnívá se, že pro soudce je důležitá nejen odbornost, ale i rozhodnost, smysl pro spravedlnost, lidskost a empatie. V posledních 5 letech vnímá vzrůstající agresivitu účastníků, neochotu ke kompromisu a vážné komunikační problémy v rodinách. Spolupracuje s OSPOD, psychology, pracovníky zabývajícími se problematikou nezletilých dětí. Kamila se účastnila „prevenční skupiny“ Probační a mediační služby, která byla zaměřená na práci s dětmi s výchovnými problémy.

Mgr. Pavel Šmýd
Mgr. Pavel Šmýd
předseda Sdružení pěstounských rodin

Pavel se dlouhodobě věnuje dětem přijatým do nových rodin. Od roku 2007 vede Sdružení pěstounských rodin z. s. Snaží se změny v legislativě směřující k zajištění nejlepšího zájmu dítěte ve stabilním rodinném prostředí.

Magdaléna Zemanová
Magdaléna Zemanová
Asociace náhradních rodin ČR

Magdaléna je více než 12 let pěstounem. Spolu s manželem vychovávají pět, dnes již puberťáků - romský chlapec, tři slečny s mentálním hendikepem a chlapec z hostitelské péče. Žijí na samotě v Krušných horách. Jejich pět biologických dětí je již dospělých. Jako pěstoun bych ráda viděla co nejvíce dětí v rodinách, přestože ví, že je nedostatek pěstounů z důvodu malé motivace, nedostatečného ohodnocení, služeb a osvěty v NRP.

Mgr. Martin Jelínek
Mgr. Martin Jelínek
metodik sociální práce a prevence

Martin působí 17 let na Krajském úřadě Kraje Vysočina. Posledních deset let v roli metodika sociální práce a prevence, kam spadá i působnost sociálních kurátorů. Od roku 2020 realizuje kraj projekt Aplikace inovativních postupů v rámci ochrany a prevence v Kraji Vysočina, kde je jednou z klíčových aktivit Doprovod osob opouštějících pěstounskou a ústavní péči.

Mgr. Josef Peiker
Mgr. Josef Peiker
ředitel DD Žíchovec

Josef Peiker vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, obor Speciální pedagogika. Od roku 1984 pracuje ve speciálním školství. Má praxi z Nových lázní Teplice, kde byl učitelem tělesně postižených. Jako učitel mentálně postižených pracoval také na Zvláštní škole ve Strakonicích. Dále působil jako ředitel ve Škole v přírodě se specializací na zdravotně postižené. Aktuálně je ředitel Dětský domova Žíchovec.

Bc. Lukáš Bachura, DiS.
Bc. Lukáš Bachura, DiS.
kurátor pro děti a mládež

Lukáš Bachura se narodil v Praze a nyní žije s rodinou mimo Prahu. Je absolventem Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze (JAHODOVKA). Od září 2013 je kurátor pro děti a mládež na ÚMČ Praha.

Pavel Lukáš
Pavel Lukáš
mladý dospělý

Pavlovi je dvacet pět let a do DD Uherský Ostroh se dostal společně se dvěma sourozenci poté, co jim zemřela matka. Pavel vystudoval Střední zdravotnickou školu a dnes pracuje na Kardiochirurgii na JIMP v Nemocnici na Homolce. Za jeho dosavadním životním úspěchem není jen vlastní snaha a píle, ale i spousta práce a dřiny lidí, kteří ho v životě v dětském domově provázeli a vkládali do něj svůj čas a naděje. Žije zcela samostatný život.

Ludmila Holbíková
Ludmila Holbíková
mladá dospělá

Ludmila se narodila před 25 lety. Vyrůstala jsem v dětském domově v Bojkovicích. Je absolventkou tří škol. Aktuálně pracuje jako kuchařka, tato práce ji naplňuje a přináší štěstí.

Roman Hůlka
Roman Hůlka
mladý dospělý

Roman se do dětského domova dostal v osmi letech společně s bratrem. V DD strávil přes devět let. Společně s bratrem se po nějaké době dostali do péče Kačky Bastlové. Stále u ní oba bydlí. Roman studuje Střední průmyslovou školu dopravní - obor letectví. Bratr je ještě v 9. třídě ZŠ.


 

Partneři konference