Expertní tým pro rozvoj strategie společnosti

Jana Merunková

profil a kontakty

František Klufa

profil a kontakty

Gabriela Křivánková

profil a kontakty

Jarmila Plachá

profil a kontakty

Expertní tým projektů Finanční gramotnost do škol a Podnikavost

Expertní tým projektu Začni správně