VIZE yourchance

 

Yourchance je známá, respektovaná mezinárodně působící organizace v oblasti vzdělávání a práce se sociálně znevýhodněnými skupinami.

Značka yourchance je pozitivně vnímaná donátory, médii, cílovou skupinou, širokou i odbornou veřejností.

Všechny naše aktivity směřují k rozvoji osobní prosperity členů yourchance týmu a lidí zúčastněných v projektech. Osobní prosperitu vnímáme jako pocit osobního naplnění, finanční hojnost, schopnost plnit si své sny, a to vše s ohledem na dlouhodobou udržitelnost svého zdraví a kvalitních vztahů. Tuto myšlenku a principy jejího naplnění šíříme vůči široké veřejnosti.

Yourchance a celé její fungování stojí na silných hodnotách a všichni lidé v yourchance týmu se s těmito hodnotami ztotožňují a uplatňují je v praxi. Naše hodnoty jsou: svoboda, integrita, leadership, společenský vliv, vzdělávání a osobní rozvoj.

Jsme členy prestižních podnikatelských a společenských klubů a odborných asociací, účastníme se veřejného a společenského života.

 

Používáme nejmodernější technologie a pomůcky.