Taneční kroky ve prospěch dobré věci

Plesová sezóna je v plném proudu. Spojit skvělou zábavu na tanečním parketu s přispěním na dobrou věc umožnil již třetí ročník dobročinného plesu obecně prospěšné společnosti yourchance, který se uskutečnil 21. února 2017 v pražském paláci Žofín. Výtěžek pomůže podpořit projekty yourchance.

Účast na plese patří k bontonu, někdy ale můžeme i účastí na plese udělat něco navíc. Právě to je myšlenka, se kterou pořádá svoje dobročinné plesy obecně prospěšná společnost yourchance. Ta se zaměřuje především na projekty podporujícími vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti na školách, a také podpoře dospívajících dětí v dětských domovech a pěstounské péči, pro které je určen projekt Začni správně! Stejně jako v minulých dvou ročnících byl i letos dobročinný ples yourchance cestou, jak poděkovat všem partnerům a podporovatelům projektů a užít si s nimi trochu zábavy. Zároveň ale výnos ze vstupného i doprovodných akcí podpoří stávající i připravované projekty.

Mladý klavírista ohromil

Dojem pohádkového večera v nádherném prostředí paláce Žofín podtrhl i pohádkový princ, jinak skvělý herec a moderátor Jan Čenský, který celým plesem provázel. K tanci hrál orchestr Petra Kroutila. Záštitu nad akcí převzal starosta MČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký. Úvodní tanec patřil zakladatelkám společnosti, Janě Merunkové a Gabriele Křivánkové. Ale k dobrému plesu patří i něco navíc, než jen prostor k tanci. V tomto směru nabídli organizátoři zajímavý výběr.

Jedním z největších zážitků pro všechny bylo bezesporu klavírní vystoupení mladého talentovaného hudebníka Zdeňka Bartka, který patří mezi účastníky programu Začni správně! Tento projekt je určen pro všechny sociálně handicapované děti na prahu dospělosti a jeho úkolem je pomoci zvládnout obtížnou fázi postavení se na vlastní nohy. Zdeněk díky němu získal nejen řadu znalostí a dovedností, ale i šanci rozvíjet svůj talent. Všichni se mohli přesvědčit, jaké výsledky jeho úsilí nese.

Dalším z vrcholů programu bylo vystoupení patronů projektu Začni správně. Sopranistky Markéta Mátlová přítomné překvapila jazzovým výběrem ze svého nového alba Perfect Day. Naopak Tomáš Marek se držel tanečního žánru, kde získal řadu ocenění, a se Sárou Bandiovou předvedl vystoupení v latinsko-americkém stylu. Prodej dárkových předmětů, obrazů a fotografií v závěru večera ukázal štědrost všech partnerů a podporovatelů yourchance.

Tichá aukce vynesla další prostředky

Už zakoupením vstupenky podpořil každý z účastníků projekty yourchance. Ale to ani zdaleka nebylo všechno. V průběhu večera byla vyhlášena tichá aukce, v níž byly k dispozici výrobky dětí z dětských domovů a stacionáře pro handicapované. A dárci rozhodně neskrblili. Za hlavní předmět tiché aukce - fotografický portrét Markéta Mátlové s vlastnoručním podpisem a logem projektu dárce zaplatil 5 tisíc korun.

Hostitelky plesu obléká

Partneři plesu

                   Mercedes       COT_Media_1                     PBC logo                             

     luxuscz                 Sharingbox_CYAN                    S-Press                      Madam-logo