Integrace dětí z dětských domovů do společnosti a jejich adaptace na trhu práce

Trvání projektu: 11/2018 – 10/2022

ROLE YOURCHANCE

Společnost yourchance je v pozici aplikačního garanta projektu.

Cílem je zmapovat faktory ovlivňující integraci mladistvých z dětských domovů do společnosti a úspěšnou adaptaci na trh práce a dle zjištění zefektivnit formy podpory pro mladistvé opouštějící institucionální péči.

Současná situace přebytku pracovních příležitostí by mohla napomoci překonat bariéry vyplývající ze syndromu institucionální závislosti, dědičné chudoby a dalších, které dle dosavadních výzkumů snižují schopnost adaptace cílové skupiny na nové prostředí.

Závěrečná výzkumná zpráva bude obsahovat soubor faktorů a jejich kombinací, které ovlivňují úspěšnost integrace/adaptace a návrhy na zapracování těchto faktorů do manuálů pro koordinátory, mentory a lektory yourchance.

ÚČAST APLIKAČNÍHO GARANTA PROJEKTU

Zástupci yourchance se budou průběžně podílet na výzkumu pomocí poskytnutí databáze o mladistvých, kteří prochází jejich projektem Začni správně. Aktuálně se jedná o 400 záznamů po celé České republice, v budoucích letech se plánuje rozšíření na 700 osob. Pro zachování osobních údajů budou tyto záznamy poskytovány anonymně, označené pod referenčními čísly.

Odborníci, kurátoři a mentoři aplikačního garanta poskytnou součinnost při sbírání dat a pomoc s jejich následným vyhodnocováním. Klíčoví pracovníci aplikačního garanta jsou členy projektového týmu. Každoroční veřejné konference aplikačního garanta budou využity pro koordinaci členů projektového týmu, prezentování průběžných výsledků a následné diskuze s veřejností.

Konference v letech 2018, 2020 a 2021 poslouží jako milníky projektu, konference v letech 2019 a 2022 jsou zároveň plánovanými výstupy projektu. Výsledky projektu využije aplikační garant jako podklady pro jednání s příslušnými zainteresovanými stranami.

Aktuality projektu

Projekt PERSIST aktuálně

Projekt PERSIST si dal za cíl zmapovat faktory ovlivňující integraci mladistvých z dětských domovů do společnosti a…

Celý článek

Prosincové setkání pracovního týmu projektu PERSIST

6. 12. proběhlo setkání pracovního týmu projektu PERSIST. Součástí jednání byla především metodologie celého výzkumného záměru projektu…

Celý článek

První veřejná prezentace projektu PERSIST

Vystoupení Jana Sedláčka z projektu PERSIST na konferenci Osobní prosperita - Cesta udržitelného rozvoje společnosti, kterou pořádala organizace…

Celý článek