Celorepubliková soutěž Rozpočti si to! zná své letošní vítěze

V pátek 4. června proběhlo velké finále VIII. ročníku soutěže Rozpočti si to! 2020/2021 v kategoriích 2. st ZŠ a SŠ. I přes více než rok trvající distanční vzdělávání se hry účastnilo téměř 150 týmů. Soutěž prověřuje a rozvíjí finanční gramotnost žáků základních a středních škol v Česku. Pořadatelem je společnost yourchance a její projekt Finanční gramotnost do škol.

Celé finále v éteru moderovala Kateřina Lichtenberková, expertka v oblasti finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti. Finále bylo rozděleno na dvě části – dopolední prezentace devíti vítězných týmů kategorie 2. stupeň základních škol, v poobědové části se pak utkalo pět týmů ze středních škol. Během finálového dne vystupovaly týmy před porotou a vyprávěly příběh své herní domácnosti.

„Finálové týmy jsou rok od roku vyrovnanější a mám z toho velkou radost. Dostat se do finále pro týmy znamená, že musí soutěži věnovat hodně času, a kromě základních úkolů plnit i úkoly kreativní a bonusové. Právě v těchto úkolech žáci vytvořili spoustu zajímavých materiálů a videí, které jsou pro mě velmi inspirativní. Finálová vystoupení byla hodně zábavná. Všem týmům moc děkuji, že mě svou energií pozitivně nabily,“ shrnula finálové klání moderátorka Katka.

Do poroty kategorie 2. stupeň ZŠ letos zasedla Mgr. Jana Vaňková, speciální pedagožka a učitelka matematiky na Základní škole pro tělesně postižené v Opavě, Aneta Luňáková, Ředitelka segmentu občané Kolín z Komerční banky a Ing. Bc. Martin Svoboda, učitel ekonomických předmětů ze Střední školy technické a ekonomické v Brně. V odpolední části v kategorii středních škol usedla do poroty Mgr. Renata Majvaldová, PR manažerka yourchance, Dr. Ing. František Klufa, expert v oblasti finanční gramotnosti a firemního vzdělávání, člen dozorčí rady yourchance a znovu pan učitel Martin Svoboda z Brna.

Nejlepší české týmy měly jako finální soutěžní úkol připravit prezentaci a video, ve kterém co nejzajímavějším způsobem představí svoji herní rodinu a tři poznatky, které si odnáší ze soutěže. Prezentace probíhaly naživo a video měli soutěžící předtočené – v ideálním případě se měly obě formy doplňovat do celkového příběhu rodiny. Odborná porota hodnotila vždy obsah i formu video-vystoupení. Všímala si také zajímavého a originální pojetí a kreativity, kterou týmy do finálního videa dostaly. Od poroty získané herní body tzv. Chechtáky se pak připočetly k Chechtákům získaným v on-line části soutěže. Tak vznikli letošní vítězové obou kategorií.

„Soutěž byla velmi vyrovnaná a na vysoké úrovni. Některá vystoupení i prezentace byly opravdu zdařilé, jak obsahem, tak technicky. Překvapily mě především konkrétní případy rozpočtů postavených na reálných týmech spolubydlících studentů, sloučených příjmech i nákladů na bydlení, pořízení automobilu a nákladů na zábavu. Ten týmový prvek byl úžasný a přesně naplňuje finanční i rozhodovací pravidla domácího hospodaření. Velmi dobrá byla právě přímá realita, která je mnohem přínosnější pro budování zdravých finančních návyků než teoretické a fiktivní příklady,“ zhodnotil finále porotce František Klufa.

Smyslem interaktivní hry Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních a středních škol, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího hospodaření. Soutěž je postavena na hře, která běží ve webové aplikaci. On-line hra je rozdělena na tři kola: první je zaměřeno na profil herní rodiny (domácnosti) a její bydlení, dopravu a jídlo; druhé pak na další výdaje domácnosti (např. oblečení, média apod.); ve třetím kole se týmy zabývají tématem Vánoce, tvorbou finančních rezerv a investicemi. Hra je doplněna o kreativní a bonusové úkoly, které jsou dobrovolné, ale pomohou proniknout hlouběji do problematiky peněžního toku herní rodiny a její konkrétní situace. Ke kreativním úkolům patří například medailonek rodiny, finanční rezerva, rodinný recept, představení toho, jak vypadá bydlení nebo jídelníček. Bonusové úkoly jsou rozdělené do šesti oblastí, které jsou zaměřené na různé nástroje, pomocí nichž se můžete finančně vzdělávat – audio-video, kvízy, hry a aplikace a další. Obsahují různé formy získávání informací, rozvíjení schopností a celkově kompetencí. Cílem týmů je nasbírat co nejvíce virtuálních zlatých herních mincí Chechtáků. Úspěch ve hře záleží na vědomostech, aktivitě týmu a na zvolené strategii. Rozhodnutí, která tým udělá, může ovlivnit rozpočet týmu i finální zisk Chechtáků. Kromě toho musí týmy myslet i na spokojenost členů herní domácnosti. 

Aneta Luňáková z Komerční banky k finále řekla: „Pozitivně hodnotím zapojení rodičů a učitelů do problematiky finanční gramotnosti. Bylo vidět, že se žáci hodně zajímali, jak to s rozpočtem doma vypadá. Zřejmé bylo podle částek v rozpočtu i to, kdo to doma řeší a kdo ne. Byla jsem mile překvapena, že jsou některé týmy hodně kreativní. Taky jsem se dost bavila a některé výkony mě pohladily u srdce. Přínos soutěže vnímám v tom, že žáci už ve školním věku začínají s přípravou na dospělý svět. Trh financí umí být velmi zákeřný, a proto to je podle mě nezbytná součást dnešní výuky ve školách.“

Herní platidlo soutěže Rozpočti si to! Chechták povýšilo svoji hodnotu a je aktuálně jednou z možností podpory yourchance, jejích projektů a zároveň investicí se společenským přesahem. Ve spolupráci s Českou mincovnou vznikly investiční medaile Chechták, které jsou součástí veřejné sbírky a lze je zakoupit ve třech provedeních: stříbrný Chechták, z odolného lesklého kovu Nordic Gold a také provedení z pravého zlata. Každý Chechták je k dostání v etuích s certifikátem pravosti a lze jej objednávat na webových stránkách http://www.yourchance.cz/chci-pomoci/pomahej-nakupem/

V průběhu on-line finále Rozpočti si to! proběhlo také vyhlášení minisoutěží Rozpočti si to! a prezentace jednoho z vítězů, týmu Pandy a kočky. Tyto soutěže byly součástí březnového týdne finančního vzdělávání v České republice, který u nás běží při světové iniciativě Global Money Week a yourchance je národním organizátorem. Hlavním partnerem Global Money Week v ČR je Komerční banka. V minisoutěžích šlo o zpracování nejlepšího videa nebo infografiky k tématu Pečuj o sebe i o své peníze. Vítězi se stali:

  • v kategorii nejlepší video, 1. stupeň ZŠ: dvojčlenný tým Pandy a kočky ze ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách,
  • v kategorii nejlepší video, 2. stupeň ZŠ: více než čtyřčlenný tým V jiném kabátku ze ZŠ UNESCO z Uherské Hradiště, 
  • v kategorii nejlepší infografika, 2. stupeň ZŠ: Terezie Hudečková pod soutěžním názvem Hudec ze ZŠ UNESCO z Uherské Hradiště, 
  • v kategorii nejlepší infografika, SŠ: Lukáš Murín pod soutěžním názvem Luki ze SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově.

I přes COVID-19 nepřízeň a dlouhou dobu distančního vzdělávání byla soutěž Rozpočti si to! ve školním roce 2020 / 2021 hojná. Zúčastnilo se jí téměř 150 týmů z celé republiky. A jaké jsou letošní výsledky? 

Na stupně vítězů v kategorii 2. stupeň ZŠ letos dosedly tyto týmy:

1. místo: tým Smetanovi zeZŠ Vimperk, Smetanova

2. místo: tým Golden Team ze ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí

3. místo: tým Svobodovi z Gymnázia a jazykové školy Břeclav

Kategorie střední školy dopadla takto:

1. místo: tým Neprodejné akcie z Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice

2. místo: tým Ministři z Vyšší odborné školy a Střední školy v Českých Budějovicích

3. místo: tým Manažerky také z Vyšší odborné školy a Střední školy v Českých Budějovicích

Veškeré výsledky a vítězná videa najdete na webových stránkách soutěže http://www.rozpoctisito.cz/rozpocti-si-to-2st/. Všem finálovým týmům budou individuálně předány certifikáty, diplomy a ceny.

Partnery soutěže byly Česká mincovna, iQLANDIA, Albi, Nakladatelství Portál, GrowJOB a Zámek Hluboš. Všem partnerům děkujeme za podporu našich projektů, aktivit a krásné ceny vítězům letošní soutěže Rozpočti si to!

Nový ročník soutěže Rozpočti si to! 2021/2022 v kategorii 2. st ZŠ a SŠ odstartuje na podzim 2021, pro 1. st ZŠ pak na jaře 2022.

1. místo 2. st ZŠ – tým Smetanovi z Vimperku
1. místo SŠ – tým Neprodejné akcie z Holic
vítězové Minisoutěží – nej video – tým Pandy a kočky z Deštné v Orlických horách
Komentáře

Přidat komentář