Global Money Week 2017

 

Global Money Week poprvé v Česku. Mezinárodní projekt pomáhá dětem a mladým lidem pochopit
téma osobní prosperity a zdravých finančních návyků

Praha, 13. března 2017 – Do mezinárodní iniciativy Global Money Week, která podporuje výuku
finanční gramotnosti zejména u žáků a studentů, se letos poprvé zapojuje i Česká republika.
Národními organizátory jsou yourchance o.p.s. a EFPA ČRZáštitu převzalo MŠMT a MF ČR. Akci
podporuje také ČNB. Hlavním tématem letošního ročníku je: „Uč se, šetři, vydělávej“. V týdnu od
27.3. do 2.4.2017 proběhne na školách, ale i v zájmových organizacích a mimoškolních zařízeních
celá řada besed, přednášek, workshopů, ale i herních programů a soutěží s jediným cílem –
nabídnout mladé generaci setkání s odborníky v oblasti financí a inspirovat ji k hledání vlastní cesty
k osobní prosperitě.

Možnost zapojit se a přihlásit svou akci do světovém kalendáře Global Money Week je možné do 22.3. Za svou účast pořadatelé získají oficiální certifikát.

Program Global Money Week vyvrcholí 3.4.2017 odbornou konferencí „Systémové změny ve finančním vzdělávání“.

„Zdravé finanční návyky je třeba si vytvářet od dětství. Doba je v tomto ohledu velmi náročná a chybné
rozhodnutí může mít fatální následky. Samozřejmě největší vliv má rodina. Škola má však svou
nezastupitelnou roli. Může žákům nabídnout další alternativy a jiné myšlenkové modely, jak o penězích
uvažovat. Global Money Week je jednou z cest, jak apelovat na důležitost výuky finanční gramotnosti
v širších souvislostech. Podpora MŠMT i MF, jakožto institucí, které mají zásadní vliv na systém i obsah
výuky, je pro nás proto velmi cenná,“ říká Jana Merunková, ředitelka yourchance, která je jedním
z národních organizátorů Global Money Week v ČR.

Za EFPA ČR, dalšího z národních organizátorů, se vyjádřila Mgr. Marta Gellová: „Úloha profesionálů a
finančních odborníků je v šíření finanční gramotnosti v České republice klíčová. Jejich role je
nezastupitelná jak v odborné přípravě pedagogů včetně tvorby vhodných nástrojů, tak i v zapojení dětí
všech věkových kategorií. Naším cílem je, aby děti a mladí lidé mimo znalostí získali i potřebné
dovednosti, které pak v různých životních situacích budou moci použít. Konkrétní zkušenosti z letité
praxe si přijďte poslechnout i na závěrečnou konferenci.“

Zapojením se do Global Money Week mohou školy také částečně splnit část rámcového vzdělávacího
programu v oblasti finanční gramotnosti. Žáci se přitom s celou problematikou mohou seznámit
mnohem přístupnější formou než při běžném výkladu ve vyučovací hodině.
Do projektu Global Money Week se mohou bezplatně zapojit všechny základní i střední školy v České
republice. Stačí do 22. března 2017 zorganizovat akci, která bude splňovat organizační podmínky, a
přihlásit ji přes registrační formulář do světového kalendáře Global Money Week.

Finančním partnerem konference „Systémové změny ve finančním vzdělávání“ je ČSOB.

EFPA ČR jako pobočka EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v
oblasti finančního poradenství a plánování, se snaží podporovat a zavést evropské kvalifikační a etické
standardy do služeb ve finančním poradenství v ČR a na Slovensku. Je institucí akreditovanou ČNB pro
pořádání zkoušek odborné způsobilosti pro makléře, investiční a finanční poradce a zprostředkovatele
a sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj, udržuje etický
kodex.

yourchance o.p.s. se významně angažuje ve dvou oblastech. První je prosazování potřebných změn ve
výuce finanční gramotnosti, základů podnikání a v rozvoji podnikavosti žáků základních a středních
škol. Zaměřuje se především na metodickou podporu a rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční
gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého
finančního rozhodování a budování osobní prosperity. Druhou oblastí působení jsou systémové změny
na poli integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy.

Kontakt pro média:
Mgr. Dana Špicarová
Manažer komunikace
fingram@yourchance.cz
tel.: 731 760 393
www.fgdoskol.cz
www.rozpoctisito.cz
www.yourchance.cz
www.zacnispravne.cz

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů