Vzdělávání rodičů a dětí ve finanční gramotnosti zůstává klíčovým cílem

Praha 23. března 2018 – Ve středu 21. března se v ČNB uskutečnila závěrečná konference Global Money Week 2018. Národními organizátory Světového týdne vzdělávání o penězích byly společnosti EFPA ČR a yourchance. Hlavními tématy konference bylo zapojení rodičů do výuky finanční gramotnosti a zajištění nezávislosti vzdělávání při zapojení finančních institucí. Moderátorky také přestavily předběžné výsledky celé akce v ČR za rok 2018 a konstatovaly, že překročením počtu 10.000 zapojených účastníků byl letošní cíl naplněn. Výzvou na národní úrovni nadále zůstává téma společného vzdělávání dětí a rodičů a odbourávání řady překážek a tabu, která osvojování a předávání zdravých finančních návyků napříč generacemi brání.  

Global Money Week je mezinárodní iniciativou, do které se v letošním roce zapojilo 147 zemí. ČR si v tomto směru svou tradici pod vedením společností EFPA a yourchance postupně buduje. Ty se své role národních organizátorů zhostily podruhé. Svou záštitu a podporu organizátorům poskytlo MŠMT, MF ČR a ČNB. I proto si mohli pro letošek stanovit ambiciózní cíl 10.000 zapojených účastníků, což znamenalo více než zdvojnásobit loňské výsledky. Díky široké škále iniciovaných aktivit a zapojení 103 spolupracujících škol a společností se podařilo uspořádat 130 workshopů, přednášek, besed a herních odpolední. Není proto překvapením, že předběžným výsledkem je počet 10.145 zúčastněných osob. Novinkou v letošním roce bylo zapojení knihoven a dětských heren, které pořádaly specializované programy s tématikou zdravých finančních návyků. Nově se také zapojily pořadatelé výstav, ať už se jednalo o multikulturní prostor DEPO Plzeň s výstavnou Jak se točí peníze, nebo o Muzeum Říčany s výstavou a workshopy Příběh peněz. Akcí, která získala velkou pozornost mládeže, bylo vystoupení youtuberů a mladých muzikálových hvězd v obchodním Centru Černý Most. Z pódia zazněly nejen písničky, ale hlavně rozhovory o důležitosti finančního vzdělání v dnešní době. Ve funzónách následně probíhaly soutěže a hry s finanční tématikou. Pro dospělé byla připravena možnost konzultací a řada podpůrných vzdělávacích materiálů.

Vyvrcholením celého týdne pak byla odborná konference v konferenčních prostorách ČNB. V úvodu vystoupil člen bankovní rady Tomáš Nidetzký, za MŠMT Ivana Nepovímová, MF ČR reprezentovala Michaela Hlavicová. Následovala vystoupení zástupců finančních institucí a nezávislých odborníků.

Tomáš Nidetzký v rámci své úvodní řeči zdůraznil nutnost transparentnosti produktů a služeb na finančním trhu. Dále připomněl, že v rámci finanční gramotnosti je důležité i systémové finanční vzdělávání poradců a zprostředkovatelů. ČNB zavádí jednotný systém prokazování odborné způsobilosti, které stojí na třech pilířích (akreditované osoby, jednotná databáze otázek a level playing fild, tedy rovné podmínky pro každého, kdo jedná s klientem).

V souvislosti s finančním vzděláváním zmínil, že pro každé vzdělávání je důležitá motivace se vzdělávat.

Michaela Hlavicová informovala o stavu revize Národní strategie finančního vzdělávání. Mezi priority MF zmínila prevenci předlužení, důležitost dostupnosti potřebných informací pro rozhodování klientů, nutnost plánování a potřebu zajištění na stáří.

Odpolední část byla koncipována jako panelová diskuse. A protože z řad hostů v sále zaznívala řada dotazů a komentářů, jednalo se o skutečně živou diskusi.

První panel byl věnován problematice zapojení rodičů do výuky finanční gramotnosti. Kateřina Lichtenberková na úvod představila závěry šetření v této cílové skupině, která probíhala ve spolupráci yourchance a ČBA. Hlavním výstupem bylo konstatování, že rodiče vnímají svou vlastní znalost finanční gramotnosti jako nedostatečnou a uvítali by proto vznik srozumitelných, jednoduše pojatých materiálů. Zároveň by si vzhledem ke škole přáli, aby finanční gramotnost byla vyučována jako samostatný předmět, nikoliv jako průřezové téma.

Následoval panel věnovaný zkušenostem škol s několika lety povinné výuky finanční gramotnosti. Zde se panelisté shodli na tom, že má svou hodnotu zapojení odborníků z praxe, jak do výuky samotné, tak do metodické podpory učitelů. Velmi oceňované je mezi učiteli také vzájemné sdílení příkladů dobré praxe.

Závěrečným tématem pod vedením Heleny Kolmanové bylo zajištění nezávislosti finančního vzdělávání ze strany finančních institucí. Se svými hosty, Michaelou Hlavicovou z MF ČR, Radimem Houdkem z EFPA a Pavlem Štěpánkem, ředitelem ČBA, diskutovala o principech a zásadách, které nezávislost finančního vzdělávaní definují, o etických otázkách s tím souvisejících, zazněly i příklady nekalých praktik. V této souvislosti se hovořilo i o rizicích zapojení komerčního sektoru do vzdělávání.

Marta Gellová, spoluzakladatelka a prezidentka EFPA Česká republika„I dnes zaznívalo, jak důležité je umět nakládat se svými financemi, připravit se na možné životní situace a umět na ně reagovat. Rodiče jsou vzorem pro své děti a tak finanční vzdělávání vždy začíná právě tam.“

Jana Merunková zde z pozice ředitelky obecně prospěšné společnosti a dlouholetého fundraisera uvedla, že po téměř dvou desetiletích v oboru vidí zásadní posun zejména v tom, že v dnešní době už existuje skutečná snaha některých společností podporovat společensky významné projekty zcela nezištně. Otevírají tak prostor pro sdílení cenných zkušeností a potřebný celospolečenský dialog. Na druhou stranu podle jejích slov stále existují firmy, které si pojem CSR stále pletou s marketingem a to nejvíc, co je zajímá, jsou formy visibility. Tyto firmy čeká ještě vnitřní hodnotová transformace. Nicméně trendy v dárcovství mají podle jejích slov pozitivní směr.

O Global Money Week 2018 (více zde)

GMW probíhá ve 139 zemí světa v týdnu od 12. 3. do 18. 3. 2018.  Národními organizátory této prestižní iniciativy jako yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Letos záštitu převzalo MŠMT, MF ČR a Česká národní banka a podporuje jí přes 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem GMW je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Zakladatelem iniciativy GMW je nevládní organizace Child & Youth Finance International (CYFI) se sídlem v Amsterdamu. Hlavní myšlenkou CYFI je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.

O yourchance o.p.s.

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče.

Strategickým partnerem yourchance o.p.s. je Nadace DRFG

O EFPA Česká republika  – sledujte EFPA ČR na sociálních sítích: FacebookLinkedINTwitter

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. Více o aktivitách EFPA ČR na webu efpa.cz.

 

Kontakt pro média:
Jana Merunková
ředitelka
jana@yourchance.cz
tel.: 602 549 310
www.fgdoskol.cz
www.rozpoctisito.cz
www.yourchance.cz
www.zacnispravne.cz

 

Subjekty a školy zapojené do Global Money Week v ČR v roce 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo financí

Česká národní banka

Česká bankovní asociace

ČSOB (Československá obchodní banka)

NN ČR/SR

ING Bank

Česká spořitelna

DEPO 2015

CRIF-Czech Credit Bureau

Broker Trust

Nadace DRFG

Sberbank

Flow&Grow

KFP

Centrum Černý most

Muzeum Říčany

Knihovna Libereckého kraje

Česká mincovna

Krajský úřad JMK – KaPoDaV

ABC finančního vzdělávání

Dětská herna Stonožka

Garde Clientela

Business & Professional Women CR z.s.

Saturia

školy:

Střední škola Gastronomie a služeb, Liberec

Masarykova ZŠ a MŠ, Hnojník 120

Základní škola, Česká Lípa

Střední škola Bohumín

Základní škola, Praha 4, Pošepného nám. 2022

ZŠ Písnická

ISŠŽ Plzeň

Masarykova ZS a MS Velká Bystřice – Olomouc

SPŠUL Resslova středisko Stříbrníky

První jazyková základní škola v Praze 4

Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Střední škola logistická Dalovice

Soukromá základní škola spol. s r.o Ostrava-Vítkovice

OA Plzeň

ZŠ Tupolevka

ZŠ a MŠ Křešice

Gymnázium a SOŠPG Nová Paka

ZŠ T. G. Masaryka Rokycany, o.p.s.

Obchodní akademie a jazyková škola Liberec

ZŠ a MŠ Děčín XXVII

Gymnázium a Hudební škola Hl.m. Phy, ZUŠ

ZŠ a MŠ Kozlovice

OA a JŠ s právem státní závěrečné zkoušky

SŠDOS Moravský Krumlov příspěvková organizace

ISŠ Slaný

ZŠ a SŠ K. Vary

ZŠ a MŠ Hořičky, kraj Kralovehradecky

Základní škola Vimperk

ZŠ a MŠ Buchlovice, u Uherského Hradiště

ZŠ Měcholupy – okres Louny

ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška

Moravská střední škola s.r.o. Olomouc

Gymnázium Postupická

ZŠ Bílina, Lidická

Základní škola a Mateřská škola, Višňové

SŠTGA Chomutov, středisko Kadaň

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, p.o. Ostrava-Mariánské
Hory

ISŠTE Sokolov

SŠ Náhorní Praha

Gymnázium Nad Alejí Praha

ZŠ Na Smetance, Praha

SPŠE Plzeň

OA a VOŠE Kollárovka Praha

25. ZŠ Plzeň

ZŠ K. H. Máchy Doksy

ISŠ a HPOS Příbram

SPŠ stavební Mělník

Církevní gymnázium Německého řádu

SPŠ a VOŠ Chomutov

SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

SŠ, VOŠ, SOU Dakol Karviná

ISŠTE Sokolov

SOŠ a SOU Neratovice

SPŠ Hranice

EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s. r. o.

SPŠD Plzeň – dopravní

Podkrušnohorské gymnázium Most

SOU Sedlčany

SPŠ dopravní Plzeň

Integrovaná SŠ Stanislava Kubra Středokluky

1. KŠPA Kladno, SHŠ, VOŠ a JŠ Kladno

VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

SČMSD Humpolec – SŠ informatiky a cestovního ruchu

SPŠ strojnická Olomouc

ZŠ Komenského Nové Město nad Metují

Gymnázium a SOŠ Mikulov

Sportovní gymnázium Kladno

Soukromá podnikatelská střední škola s.r.o. v České Lípě

Gymnázium Hranice, Zborovská 293.

SŠ Havířov

ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá

Gymnázium Brno, Vídeňská

SŠDOS Moravský Krumlov

ZŠ Čáslav náměstí

OA Turnov

SŠA Brno

ZŠ Brno Bosonohy

ZŠ Bohuslavice

Moravsko-Slezská obchodní akademie

GKVR a SOU Hlinsko

ZŠ Blatnice

SPŠE Plzeň, Koterovská

ZŠ Kladno

SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD

ZŠ a MŠ A.Kučery Ostrava-Hrabůvka

ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh

SŠ automobilní Kyjov

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo

ZŠ Kostomlaty nad Milešovkou

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů