Jak funguje vedení a nastavená strategie v neziskovce?

Gabriela Štiková o  stylu vedení a manažerské práci směrem ke dvěma celorepublikovým projektům: integračnímu projektu Začni správně určenému pro mladé dospělé opouštějící instituce náhradní rodinné výchovy a Finanční gramotnost do škol, jehož cílem je vytvářet společně se školami funkční systémy výuky finanční gramotnosti a podnikavosti ve školách. 

Archivy