Děkujeme za objednávku

Platbu zašlete na konto veřejné sbírky 

8418245001/5500

Pro identifikaci platby uvěďte informace uvedené v objednávce:

do textu pro příjemce napište jméno

VS = datum objednávky ve formátu DDMMRR

Distribuce bude probíhat po připsání peněz na účet