Konference

Osobní prosperita: Mladí na startu života

Konference v souladu s OSN cíli udržitelného rozvoje

 

13. září 2022 

v Hotelu The Fitzgerald, Vítkova 26, Praha 8

 

 

PROGRAM KONFERENCE 

08:30 - 09:00 - registrace

09:00 - 09:15 - úvodní slovo - Gabriela Štiková, Jana Merunková

09:15  - 09:35 - Petr Kraus, NEWTON University

09:35 - 09:55 - Lenka Mynaříková: Integrace dětí z dětských domovů do společnosti a jejich adaptace na trh práce - hlavní zjištění z výzkumu 

09:55 - 10:25 - Coffee break

10:25 - 10:45 - Jana Merunková: Vzdělání jako důležitá hodnota na startu života 

10:45 - 11:05  - Lenka Vokáčová: Klíčové dovednosti k úspěšné kariéře

11:05 - 11:25 - Richard Veleta: Národní soustava kvalifikací - diplom ze školy života  

11:25 - 11:45 - Gabriela Štiková: Mozek se učí sám, ale....

11:45 - 12:05 - Martin Mára, Do toho!: Jak může mentoring efektivně pomoci v  rozvoji podnikání i osobním životě

12:05 - 13:00 - přestávka na oběd

13:00 - 13:20 - Křest knihy Hejno bílých vran - Nadace T-Soft, Persist 

13:20 - 13:40 - čtení z knihy Hejno bílých vran

13:40 - 14:00 - Magdalena Frouzová, Evropská komise   

14:00 - 14:20 -  Lenka Pivoňková: Peníze nebo domov?

14:20 - 14:40  - Jana Merunková: Proč a jak učit mladé o penězích 

14:40 - 15:00 - závěrečné slovo, ukončení konference

 

PARTNEŘI KONFERENCE