Jsme s Vámi více jak 10 let

yourchance o.p.s. založená Janou Merunkovou a Ing. Gabrielou Štikovou (Křivánkovou) více jak 10 let vede lidi k osobní prosperitě. Na celorepublikové úrovni realizuje čtyři projekty.

Finanční gramotnost do škol

Přinášíme do škol znalosti nezbytné pro osobní prospertitu mladého člověka.

Začni správně

Pomáháme dětěm z dětských domovů a pěstounské péče k úspěšnému startu do života.

Podnikavost.cz

Rozvíjíme tvořivost člověka a schopnost převést zajímavé myšlenky do praxe.

Domovy sobě

Umožňujeme vychovatelům z dětských domovů sdílet mezi sebou zkušenosti, vzájemně se inspirovat a vzdělávat se.

Další projekty

správa, realizace a spolupráce na dalších projektech

Global Money Week

Jsme národím organizátorem Světového týdne vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti Global Money Week. Cílem je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi.

Artefond Jiřího Mádla

Spravujeme Artefond Jiřího Mádla podporující nadané děti z dětských domovů a pěstounské péče ve studiu uměleckých škol, v zájmové činnosti, ať už jde o herectví, hudbu, tanec, fotografii a v neposlední řadě také filmové profese a multimédia.

Výzkum Persist

yourchance je v pozici aplikačního garanta projektu. Cílem výzkumu je zmapovat faktory ovlivňující integraci mladistvých z dětských domovů do společnosti a jejich adaptace na trh práce. Trvání výzkumu 2019 - 2022.

Podpořte nás

Má to smysl