Finanční gramotnost do škol

Finanční gramotnost do škol je nejkomplexnější projekt rozvoje finanční gramotnosti

Projekt má za cíl vytvářet spolu se školami funkční systémy výuky finanční gramotnosti a podnikavost ve školách. Umožnit učitelům získat kvalitní vzdělání, které vychází ze Standardů finanční gramotnosti i z praktických zkušeností. Chceme také vytvářet platformu pro sdílení zkušeností napříč školami, propojot klíčové hráče v oblasti vzdělání.

Našim cílem je, aby ve školách zůstávalo kvalitní know how v podobě kvalifikovaných učitelů, kteří vidí ve své práci smysl a jsou otevřeni učit se novým poznatkům.

 • Vytvářet v kooperaci se školami prostředí, které umožní rozvoj finančně gramotné a podnikavé mladé generace
 • Poskytovat učitelům potřebnou metodickou podporu k moderní výuce finanční gramotnosti a podnikavosti na základních i středních školách
 • Vytvářet výukové materiály které budou splňovat požadavky Standardů finanční gramotnosti, vycházet z praktických zkušeností a v praxi využitelných informací
 • Vytvářet platformu pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu mezi školami i školami a odborníky z praxe

V čem jsme jedineční?

 • Naše aktivity vychází z hodnot projektu
 • Máme celorepublikovou působnost
 • Jsme akreditovanou organizací pro výuku pedagogů
 • Jsme kooptovanými členy pracovních skupin na MŠMT a MF
 • Pořádáme celostátní soutěž Rozpočti si to!
 • Spolupracujeme na revizi Standardů finanční gramotnosti a revizi Národní strategie finančního vzdělávání
 • Jsme organizátory Global Money Week
 • Jsme rozcestníkem v oblasti finančního vzdělávání
 • Máme vlastní výukové materiály
 • Udělujeme certifikát kvality "Finančně gramotná škola"
 • Jsme kooptovanými členy pracovních skupin na MŠMT a MF
 • Jsme spoluautory seriálu ČRo2 "9 mýtů o financích"
 • Publikujeme vlastní knihy a učebnice
 • Rozvíjíme finanční gramotnost v zahraničí (Lombok, Rimini, Afrika ....)