HODNOTY A POSLÁNÍ

Otevřenost

Komunikujeme otevřeně, bez předsudků. Podporujeme integraci znevýhodněných skupin do společnosti.

Kvalita

Naše práce má vždy nejvyšší možnou kvalitu, kterou můžeme poskytnout.

Odbronost

Odbornost je jedním z pilířů naší práce. Každý člen týmu trvale svou odbornost prohlubuje.

Inovativnost

Využíváme nové trendy a technologie. V otázkách odborného působení našeho týmu přinášíme inovace na celospolečenské úrovni.

Zodpovědnost

Jsme zodpovědní vůči dobrému jménu naší organizace a jejímu kladnému hospodářskému výsledku, jsme zodpovědní vůči sobě navzájem jako tým, stejně jako vůči našim klientům, partnerům a dárcům.

Udržitelný rozvoj

Hlásíme se k hodnotám a dlouhodobým cílům udržitelného rozvoje stanovených OSN.

 

NAŠE MISE A POSLÁNÍ

"Veme lidi k osobní prosperitě."
yourchance