REFERENCE NAŠICH PARTNERŮ

Since our first meeting I have known Jana as a strong, creative and enthusiastic person that has always given the highest priority to her clients and colleagues in the yourchance foundation. She has always handled a few roles at once - the one of a yourchance CEO, of a coach for her clients and colleagues, of a book writer and of an enterpreneur in her other businesses. All the best in your future endeavours, Jana!

Michal DrtinaCEO, Vice-Chairman of BoD ve společnosti Česká mincovna, a.s.

Řadu let sleduji aktivity yourchance. Obdivuji smělost a důvtip jejích zakladatelek. Příběhy svěřenců integračního programu Začni správně mne opakovaně dojaly. Zároveň mám velkou radost z toho, jaké úsilí yourchance soustavně vyvíjí, aby poskytla mladé generaci možnosti a nástroje, jak rozvíjet finanční gramotnost a podnikavost. Yourchance tak jde proti proudu a toho si cením.

Petr Vomastekinvestor, makléř, developer