en-Rekordní výsledky Global Money Week 2024 v ČR!

26/04/2024

Včera v ČNB národní organizátoři yourchance, o.p.s. a EFPA ČR oznámili výsledky Global Money Week 2024 v ČR! Zapojily se stovky škol, státní instituce, firmy, odborníci z praxe i neziskový sektor. Loni vyřčený ambiciózní cíl 100.000 zapojených účastníků byl společnými silami DOSAŽEN! Kampaně na sociálních sítích a mediální aktivita měla zásah přes 1.000.000 osob. Poděkování za podporu a spolupráci patří MF ČR, MŠMT, ČNB, všem partnerům, expertům a realizačnímu týmu.

Už po osmé se Česká republika zapojila do celosvětové iniciativy na podporu finanční vzdělávání a budování zdravých finančních návyků nejen u mladé generace. Národním koordinátorem Global Money Week v ČR je Ministerstvo financí. Záštitu tradičně udělují MŠMT a ČNB. Národními organizátory jsou společnosti yourchance a EFPA ČR. Tradičním vyvrcholením každého ročníku byla vždy závěrečná konference. Ani letos tomu nebylo jinak. Tvářemi, které neodmyslitelně patří k této akci jsou Marta Gellová, Jana Merunková a Helena Kolmanová. Tři moderátorky, které se zajišťují s lehkým humorem hladký průběh programu, ale hlavně díky své erudici přináší zajímavá témata do diskuse s vybranými hosty z řad učitelů, zástupců státních institucí, odborníků z praxe i akademiků.

Hlavním celosvětovým tématem letošního ročníku bylo motto: "Chraň své peníze, chraň svou budoucnost." To dalo dostatečný prostor, aby se všichni zapojení organizátoři mohli postavit k realizaci akce po svém. V závěru loňské konference moderátorky vyzvali realizační tým, ale především organizátory a partnery k překonání hranice 100.000 účastníků. Vzhledem k tomu, že předešlý ročník přinesl výsledky těšně pod hranicí šedesáti tisíc účastníků, zdálo se v ten moment, že se jedná o velmi ambiciózní cíl. Jak se ukázalo, vše je relativní a se správným mentálním nastavením, ochotou přemýšlet out of the box a schopností intenzivně na svém cíli pracovat, se dá zařídit 68% meziroční nárůst počtu zapojených účastníků. Jana Merunková v tomto ohledu podtrhuje zejména sílu vize a poslání. Sama k tomu říká: "Když jsme se s Martou před osmi lety dohodly, že "do toho půjdeme", bylo to jen naše pevné přesvědčení, že pořádat něco takového jako GMW prostě dává smysl. A protože se naše osobní angažmá v šíření finanční gramotnosti počítá v desítkách let, dávalo nám smysl, že se za tuto iniciativu postavíme a věnujeme jí své úsilí. Obě jsme týmové hráčky, proto jsme se obklopily skvělými lidmi a získaly jejich podporu. Ať už se jedná o finanční partnery, spolupracující experty nebo nejvyšší představitele ministerstev a dalších státních institucí. Nejdůležitější však je, že se k myšlence GMW hned v prvním ročníku připojily desítky škol, jejichž prostřednictvím jsme mohli "doručit ten vzkaz o potřebě starat se o své finanční zdraví" dětem a mládeži."

Tady můžeme říct, že Komenský by se radoval. Letošní ročník byl ukázkou toho, že škola hrou je skutečně cestou, jak získat spontánní zájem nejmladší generace o vzdělávání, pokud zařídíme, že forma, kterou jim vzdělání doručujeme, je prostě zábavná. Děti jsou přirozeně soutěživé. Proto asi nebude překvapením, že největší podíl na úctyhodném výsledku mají právě soutěže. Nejvíce žáků se zapojilo do Soutěže finanční gramotnosti a Rozpočti si to! Dále se také potvrzuje, že mladá generace má své názory a postoje. Na nás je, abychom je kultivovali a formovali. Jedním z nejúčinnějších nástrojů se v tomto ohledu ukázaly diskuse a setkání s odborníky na finanční témata. Ať už se jednalo o praktiky z finančního sektoru nebo kyberbezpečnosti, úředníky z celního úřadu, finanční správy nebo ochrany spotřebitele čelili velmi dobrým otázkám, které svou relevantností někdy až překvapovaly. Jak se však ukázalo, pro většinu dětí je praktická finanční stránka života rodiny stále ještě jen mlhavým pojmem. Stojí proto za to, abychom byli trpěliví a neustále se vraceli k základům. Většina rodičů o penězích s dětmi stále nemluví. Není proto divu, že si pak mnohdy pletou bankomat s pohádkovým oslíčkem, ze kterého prostě padají peníze, kdykoliv se otřese.

Součástí GMW bylo i několik velkých rodinných akcí. Hlavní z nich proběhla v Centru Černý Most pod názvem Hurá peníze! Druhou z nich byl Cashflow maraton. Bankéři vyjeli na setkání s dětmi v dětských domovech. Stranou nezůstala ani komunita ukrajinských uprchlíků sdružená kolem projektu Vítej v Česku.

Konference sama o sobě se věnovala klíčovému tématu "Kritické myšlení: informace x kompetence". Kritické myšlení je beze sporu základním kamenem správného finančního rozhodování. Kromě odborných příspěvků, ve kterých zazněla celá řada praktických příkladů a zkušeností, byly součástí programu tři panely. První z nich dal prostor ke sdílení příkladů dobré praxe škol napříč spektrem od základní po vysokou včetně mimoškolního vzdělávání. Druhý panel se zastoupen odborníky z řad státních institucí. Třetí pak reprezentoval pohled komerčního sektoru. Třešinkou na dortu byla pro přítomné možnost vidět nově otevřenou výstavu Oldřicha Kulhánka v návštěvnickém centru ČNB.

Významným číslem, které dosud nezaznělo, byl dopad sociálních sítí a tradičních médií, které jen v součtu výsledků klíčových aktérů přesáhlo 1.000.000 diváků a posluchačů.

Závěrem se nabízí otázka: "Kam se posunou hranice Global Money Week 2025?" Můžete být součástí odpovědi. Sledujte stálou informační stránku www.globalmoneyweek.info