Vedeme lidi k osobní prosperitě

Již přes deset let

Vedeme lidi k osobní prosperitě

Již přes 10 let

Vedeme lidi k osobní prosperitě

Již přes 10 let

Naše projekty

kterými pomáháme lidem dosáhnout jejich potenciálu

Finanční gramotnost

Přinášíme do škol znalosti, které jsou nezbytné pro budoucí prosperitu mladého člověka.

Začni správně

Pomáháme dětem z dětským domovů k úspěšnému startu do profesního života.

Podnikavost

Rozvíjíme tvořivost a schopnost jedince převádět myšlenky do praxe,

Pomáháme již přes deset let

yourchance o.p.s. je obecně prospěšná společnost založená v roce 2010 Janou Merunkovou a Ing. Gabrielou Štikovou (Křivánkovou). Naším cílem je celospolečenská změna, ke které směřujeme pomocí tří projektů - Finanční gramotnost do školZačni správně a Podnikavost.

V současné době působíme i mezinárodně - pomáháme šířit finanční gramotnost a zdravé hospodářské návyky.Spolupracujeme s partnery v Itáliina ostrově Lombok v Indonésii. Hlásíme se k hodnotám a dlouhodobým cílům udržitelného rozvoje stanovených OSN.

 

0
Projekty
0
let zkušeností
0
Šálků kafe
0
Let zkušeností

Naše hodnoty

Co činí naši organizaci výjimečnou?

 

Leadership

Užíváme svých schopností ve prospěch lidí v nejširší možné sféře vlivu. Ovlivňujeme a zařizujeme, aby se správné věci děly. Pro lidi, které vedeme, jsme oporou, motivací, vzory, rádci a těmi, kdo objevují, rozvíjí a věří v jejich kvality.

Zodpovědnost

Jsme zodpovědní vůči dobrému jménu naší organizace a jejímu kladnému hospodářskému výsledku, jsme zodpovědní vůči sobě navzájem jako tým, stejně jako vůči našim klientům, partnerům a dárcům

Odbornost

Odbornost je jedním z pilířů naší práce. Každý člen týmu trvale svou odbornost prohlubuje.

Kvalita

Naše práce má vždy nejvyšší možnou kvalitu, kterou můžeme poskytnout.

Inovativnost

Využíváme nové trendy a technologie. V otázkách odborného působení našeho týmu přinášíme inovace na celospolečenské úrovni

Přispějte na konto veřejné sbírky 8418245001/5500

yourchance o.p.s. je obecně prospěšná společnost založená v roce 2010 Janou Merunkovou a Ing. Gabrielou Štikovou (Křivánkovou) jako společnost, která realizuje tři projekty celorepublikové a v dnešní době už i mezinárodní působnosti. Smyslem našeho fungování je prosazování potřebných změn v oblasti:

  • výuky finanční gramotnosti
  • integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy
  • principů podnikání a rozvoje podnikavosti žáků základních a středních škol

V těchto oblastech realizujeme projekty Finanční gramotnost do školZačni správně a Podnikavost.

Na mezinárodní úrovni se angažujeme zejména v šíření finanční gramotnost a zdravých finančních návyků. Spolupracujeme s partnery v Itálii a v Indonésii, konkrétně na ostrově Lombok. Hlásíme se k hodnotám a dlouhodobým cílům udržitelného rozvoje stanovených OSN.

Generálním partnerem projektu Začni správně je společnost CTP       

 

 

Naše motto zní: "Vedeme lidi k osobní prosperitě."


Z domova do života… s námi se ta cesta hledá lépe!
Podporujeme mladé lidi z dětských domovů a pěstounské péče při jejich odchodu z domova. A to především v oblastech jako je: hledání práce, zajištění brigády, komunikace s úřady, péče o děti, zajištění bydlení, plánování financí, další vzdělávání…

"Osobní prosperita je schopnost poznat a naplňovat své poslání a zároveň vytvářet bohatství pro sebe i svou rodinu, a to vše v ohledem na dlouhodobou udržitelnost svého zdraví a kvalitních vztahů."

Osobní prosperita s.r.o. je vzdělávací společnost ve skupině yourchance, která poskytuje své služby firmám, zaměřuje se na rozvoj regionů a programy pro majitele v exekutivě.

Finanční gramotnost považujeme za důležitou součást života každého člověka. Tím, že se v této oblasti angažujeme, ovlivňujeme důležité společenské téma - život a prosperitu jedinců i celé společnosti. Soustředíme se hlavně na prevenci, a proto pomáháme zejména základním, středním školám a mladé generaci.

Posláním portálu Podnikavost.cz je být rozcestníkem v oblasti rozvoje podnikavosti jako klíčové kompetence pro život a osobní prosperitu. Rozvíjíme schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, včetně tvořivosti, schopnosti zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty. Učíme jak dosáhnout určitých cílů.

Reference

Jak nás vidí ti, kterým pomáháme.

Vážená paní Merunková, ještě jednou Vám chci moc poděkovat za Vaši přednášku (16.06.2014) "Zdravé finanční návyky..." pro studenty 2. ročníku naší školy. Bylo velmi inspirativní, jakým způsobem jste žákům podala spoustu praktických informací na téma peníze. Vaše názory jistě mnohé studenty donutí přemýšlet o nutnosti finančního vzdělávání. Je jisté, že je to velmi aktuální téma, o kterém je nutné se bavit nejen v rodině, ale i ve škole...

Alena HorákováOA Zlín

Děkuji moc za pomoc jak paní Merunkové, tak paní Křivánkové. Dostala jsem se díky jejich finančním poradám a podnikatelským tipům z dluhu před 200 tisíc během jednoho roku a pomalu se začínám dostávat do opravdových černých čísel a stále ještě čerpám z nápadů, které jsem se dozvěděla z pouhých pár sezení. Opravdu moc děkuji!"

MVDR. Martina Načeradská

Váš seminár sa mi veĺmi páčil, pretože ste poskytli výborné rady - do života i do podnikání, tipy na rozvojovú literatúru a veĺa podnetných myšlienok! Som si istá, že dnešný deň budem spomínať aj v budúcnosti, pretože zmenil mój pohlad na niektoré veci. Ďakujem!

Angelinastudent BusinessLab AIESEC

Thank you for your time today. I really liked all the workshops especially the interaction with the participants. Thank you once again for the useful tips and that great quote... It really made me think!

Ljupcostudent BusinessLab AIESEC