yourchance o.p.s. je obecně prospěšná společnost založená v roce 2010 Janou Merunkovou a Ing. Gabrielou Štikovou (Křivánkovou) jako společnost, která realizuje tři projekty celorepublikové a v dnešní době už i mezinárodní působnosti. Smyslem našeho fungování je prosazování potřebných změn v oblasti:

  • výuky finanční gramotnosti
  • integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy
  • principů podnikání a rozvoje podnikavosti žáků základních a středních škol

V těchto oblastech realizujeme projekty Finanční gramotnost do školZačni správně a Podnikavost.

Na mezinárodní úrovni se angažujeme zejména v šíření finanční gramotnost a zdravých finančních návyků. Spolupracujeme s partnery v Itálii a v Indonésii, konkrétně na ostrově Lombok. Hlásíme se k hodnotám a dlouhodobým cílům udržitelného rozvoje stanovených OSN.

Generálním partnerem projektu Začni správně je společnost CTP       

 

 

Naše motto zní: "Vedeme lidi k osobní prosperitě."


Z domova do života… s námi se ta cesta hledá lépe!
Podporujeme mladé lidi z dětských domovů a pěstounské péče při jejich odchodu z domova. A to především v oblastech jako je: hledání práce, zajištění brigády, komunikace s úřady, péče o děti, zajištění bydlení, plánování financí, další vzdělávání…

"Osobní prosperita je schopnost poznat a naplňovat své poslání a zároveň vytvářet bohatství pro sebe i svou rodinu, a to vše v ohledem na dlouhodobou udržitelnost svého zdraví a kvalitních vztahů."

Osobní prosperita s.r.o. je vzdělávací společnost ve skupině yourchance, která poskytuje své služby firmám, zaměřuje se na rozvoj regionů a programy pro majitele v exekutivě.

Finanční gramotnost považujeme za důležitou součást života každého člověka. Tím, že se v této oblasti angažujeme, ovlivňujeme důležité společenské téma - život a prosperitu jedinců i celé společnosti. Soustředíme se hlavně na prevenci, a proto pomáháme zejména základním, středním školám a mladé generaci.

Posláním portálu Podnikavost.cz je být rozcestníkem v oblasti rozvoje podnikavosti jako klíčové kompetence pro život a osobní prosperitu. Rozvíjíme schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, včetně tvořivosti, schopnosti zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty. Učíme jak dosáhnout určitých cílů.

Přispějte na konto veřejné sbírky 8418245001/5500