O nás

 

Smyslem fungování yourchance o.p.s. je prosazování potřebných změn v oblasti výuky finanční gramotnosti, principů podnikání a rozvoje podnikavosti žáků ZŠ a SŠ a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy.

Naším cílem je skrze naše projekty a aktivity:

  • prosazovat potřebné změny ve vzdělávacím systému ČR
  • rozvíjet schopnosti učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování
  • rozvíjet metodickou podporu pro uplatňování interaktivních a zážitkových metod výuky a rozvoj podnikavosti žáků všech stupňů škol
  • prosadit povinnou výuku základů podnikání na středních školách
  • prosazovat potřebné změny v oblast integrace mladých dospělých opouštějící instituce náhradní rodinné výchovy
  • realizovat programy přímé pomoci mladým lidem odcházejícím z dětských domovů a pěstounské péče

 

Jana Merunková a Gabriela Křivánková, spoluzakladatelky yourchance o.p.s.