Smyslem fungování yourchance o.p.s. je prosazování potřebných změn v oblasti výuky finanční gramotnosti, principů podnikání a rozvoje podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy.

Naším cílem je skrze naše projekty a aktivity:

  1. prosazovat potřebné změny ve vzdělávacím systému ČR
  2. rozvíjet schopnosti učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování
  3. rozvíjet metodickou podporu pro uplatňování interaktivních a zážitkových metod výuky a rozvoj podnikavosti žáků všech stupňů škol
  4. prosadit povinnou výuku základů podnikání na středních školách
  5. prosazovat potřebné změny v oblast integrace mladých dospělých opouštějící instituce náhradní rodinné výchovy
  6. realizovat programy přímé pomoci mladým lidem odcházejícím z dětských domovů a pěstounské péče