SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Děkujeme za Váš zájem o náš newsletter. Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému vám novinky můžeme zasílat. V případě dotazů se můžete zeptat na e-mailu office@yourchance.cz, případně nás můžete kontaktovat na adrese: yourchance, o.p.s., Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

 1. Souhlasíte, aby společnost yourchance o.p.s., se sídlem Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČ: 24717975 , (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) zpracovala vaše osobní údaje:
 • Jméno
 • Příjmení
 • Organizace / Zaměstnavatel
 • Telefon
 • E-mail (dále jen „osobní údaje)
 1.  Osobní údaje je možné zpracovat na základě vašeho výslovného souhlasu.
 2.  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání elektronického zpravodaje.
 3.  Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržíme, vaše údaje řádně vymažeme.
 4.  Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
 •       Poskytovatel softwaru Smartemailing (SmartSelling a.s.)
 •       Poskytovatel hostingu .....
 1.  Správce nepředává osobní údaje mimo EU. 
 2.  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz: Odhlásit se.
 3.  Na základě Nařízení GDPR máte tato práva:
 •      vzít souhlas kdykoli zpět;
 •      požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 •      požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 •      požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 •      požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 •      požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 •      požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 •      v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

Děkujeme za Váš zájem o náš newsletter. Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému vám novinky můžeme zasílat. V případě dotazů se můžete zeptat na e-mailu office@yourchance.cz, případně nás můžete kontaktovat na adrese: yourchance, o.p.s., Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

 1. Souhlasíte, aby společnost yourchance o.p.s., se sídlem Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČ: 24717975 , (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) zpracovala vaše osobní údaje:
 • Jméno
 • Příjmení
 • Organizace / Zaměstnavatel
 • Telefon
 • E-mail (dále jen „osobní údaje)
 1.  Osobní údaje je možné zpracovat na základě vašeho výslovného souhlasu.
 2.  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání elektronického zpravodaje.
 3.  Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržíme, vaše údaje řádně vymažeme.
 4.  Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
 •       Poskytovatel softwaru Smartemailing (SmartSelling a.s.)
 •       Poskytovatel hostingu .....
 1.  Správce nepředává osobní údaje mimo EU. 
 2.  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz: Odhlásit se.
 3.  Na základě Nařízení GDPR máte tato práva:
 •      vzít souhlas kdykoli zpět;
 •      požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 •      požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 •      požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 •      požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 •      požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 •      požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 •      v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI ORGANIZOVÁNÍ AKCÍ

Děkujeme za Váš zájem o náš newsletter. Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému vám novinky můžeme zasílat. V případě dotazů se můžete zeptat na e-mailu office@yourchance.cz, případně nás můžete kontaktovat na adrese: yourchance, o.p.s., Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

 1. Souhlasíte, aby společnost yourchance o.p.s., se sídlem Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČ: 24717975 , (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) zpracovala vaše osobní údaje:
 • Jméno
 • Příjmení
 • Organizace / Zaměstnavatel
 • Fakturační adresa
 • Kontaktní adresa
 • Telefon
 • Fotografie
 • E-mail (dále jen „osobní údaje)
 1.  Osobní údaje je možné zpracovat na základě vašeho výslovného souhlasu.
 2.  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání elektronického zpravodaje.
 3.  Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržíme, vaše údaje řádně vymažeme.
 4.  Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
 •       Poskytovatel softwaru Smartemailing (SmartSelling a.s.)
 •       Poskytovatel hostingu .....
 1.  Správce nepředává osobní údaje mimo EU. 
 2.  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz: Odhlásit se.
 3.  Na základě Nařízení GDPR máte tato práva:
 •      vzít souhlas kdykoli zpět;
 •      požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 •      požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 •      požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 •      požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 •      požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 •      požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 •      v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI ORGANIZOVÁNÍ KOMUNITY

Děkujeme za Váš zájem o náš newsletter. Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému vám novinky můžeme zasílat. V případě dotazů se můžete zeptat na e-mailu office@yourchance.cz, případně nás můžete kontaktovat na adrese: yourchance, o.p.s., Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

 1. Souhlasíte, aby společnost yourchance o.p.s., se sídlem Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČ: 24717975 , (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) zpracovala vaše osobní údaje:
 • Jméno
 • Příjmení
 • Organizace / Zaměstnavatel
 • Fakturační adresa
 • Kontaktní adresa
 • Telefon
 • Fotografie
 • E-mail (dále jen „osobní údaje)
 1.  Osobní údaje je možné zpracovat na základě vašeho výslovného souhlasu.
 2.  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání elektronického zpravodaje.
 3.  Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržíme, vaše údaje řádně vymažeme.
 4.  Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
 •       Poskytovatel softwaru Smartemailing (SmartSelling a.s.)
 •       Poskytovatel hostingu .....
 1.  Správce nepředává osobní údaje mimo EU. 
 2.  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz: Odhlásit se.
 3.  Na základě Nařízení GDPR máte tato práva:
 •      vzít souhlas kdykoli zpět;
 •      požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 •      požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 •      požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 •      požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 •      požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 •      požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 •      v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.