en-Ohlédnutí za konferencí Osobní prosperita cesta udržitelného rozvoje

26/12/2023

Konference Osobní prosperita cesta udržitelného rozvoje je za námi.

29. listopadu se v prostorách Hotelu DUO sešli skvělí přednášející, kteří mluvili o tématech jako je finanční gramotnost, duševní zdraví i podnikavost. Celý den nás provázela obrovská vděčnost a energie, kterou jsme společně sdíleli. 

Konference byla od počátku koncipována jako prostor, kde se setkají myšlenky, zkušenosti a inspirace. A to se skutečně podařilo. Úvodní slova spoluzakladatelek yourchance o.p.s. Gabriely Štikové a Jany Merunkové přivítala účastníky s nadějí, že každý z nich najde něco, co ho osloví, něco, co vezme a aplikuje ve svém životě či profesní praxi. 

Petra Štětková otevřela téma inovativního vzdělávání, Jaroslava Kocourková poodhalila význam vychovatelů a Gabriela Štiková připomněla, jak nesmírně důležité je pečovat o duševní zdraví. Jana Merunková pak rozvinula myšlenku zdravého přístupu k penězům. Zástupci IOM nás přenesli do problematiky integrace a téma mezigeneračního dialogu se poté ujal Jaroslav Juha. Dále slovo převzala Helena Kohoutová, která zdůraznila důležitost naší národní hrdosti. Poslední část dopoledního programu patřila podcastům Bílá vrána - deseti příběhům z knižní edice Hejno bílých vran. Poslechnout si je můžete zde.

Odpolední část programu zahájila Romana Zina Massy, která se s účastníky podělila o cestu ke svému osobnímu poslání. Andrea Kovardinská mluvila o přístupech netradiční střední školy v Dalovicích a podnikavou mysl všech účastníků motivoval Martin Šrom. Závěrečná panelová diskuse o budování bohatství propojila Terezu Kahovcovou, Richarda Běláče a Jana Pavelku. 

Každý příspěvek na konferenci byl cenným kouskem skládačky na cestě k udržitelné osobní prosperitě. Ale co vlastně znamená osobní prosperita? Pro nás, a věřím, že i pro mnohé z vás, to není jen otázka finanční stability či kariérního postupu. Je to komplexní přístup k životu, který zahrnuje duševní pohodu, smysluplné vztahy, naplnění ve své práci a schopnost přispívat k lepší společnosti. A právě to byla hlavní myšlenka naší konference. 

Věřím, že jsme společně učinili krok k lepšímu porozumění tomu, jak může každý z nás přispět k udržitelnému rozvoji - ať už v osobním životě, ve své komunitě nebo ve světě. A nejvíce nás těší, že energie, kterou jsme na konferenci vytvořili, nekončí posledním aplausem. Ta energie se šíří dál, s každým, kdo tam byl a s každým, kdo se nechá těmito myšlenkami inspirovat. 

Děkujeme všem účastníkům, řečníkům a partnerům konference. Společně jsme dokázali, že cesta k osobní prosperitě je nejen možná, ale že je to cesta, na kterou se vyplatí vydat. A to je poselství, které chci sdílet s každým, kdo si přečte tyto řádky. Jděte za tím, co vám přináší nejen úspěch, ale i opravdové uspokojení.