en-Rekordní výsledky Global Money Week 2024 v ČR!

19/04/2024

Na závěrečné konferenci dne 4. 4. 2024 v České národní bance oznámili národní organizátoři yourchance o.p.s. a EFPA ČR výsledky Global Money Week 2024 v ČR! Zapojily se stovky škol, státní instituce, firmy, odborníci z praxe i neziskový sektor. Loni vyřčený ambiciózní cíl 100.000 zapojených účastníků byl společnými silami DOSAŽEN! Kampaně na sociálních sítích a mediální aktivita měla zásah přes 1.000.000 osob. Poděkování za podporu a spolupráci patří Ministerstvu financí ČR, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, České národní bance, všem partnerům, expertům a realizačnímu týmu.

Už po osmé se Česká republika zapojila do celosvětové iniciativy na podporu finančního vzdělávání a budování zdravých finančních návyků nejen u mladé generace. Národním koordinátorem Global Money Week v ČR je Ministerstvo financí. Záštitu tradičně udělují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká národní banka. Národními organizátory jsou společnosti yourchance a EFPA ČR. Tradičním vyvrcholením každého ročníku je vždy závěrečná konference. Tvářemi, které neodmyslitelně patří k této akci jsou Marta Gellová, Jana Merunková a Helena Kolmanová. Tři moderátorky, které s lehkým humorem zajišťují hladký průběh programu, ale hlavně díky své erudici přináší zajímavá témata do diskuse s vybranými hosty z řad učitelů, zástupců státních institucí, odborníků z praxe i akademiků.

Hlavním celosvětovým tématem letošního ročníku bylo motto: "Chraň své peníze, chraň svou budoucnost." To dalo dostatečný prostor, aby se všichni účastníci mohli postavit k realizaci akce po svém. Můžeme dokonce říct, že Komenský by se radoval. Letošní ročník byl ukázkou toho, že škola hrou je skutečně cestou, jak získat spontánní zájem nejmladší generace o vzdělávání. Děti jsou přirozeně soutěživé a tato forma vzdělání, je prostě zábavná. Proto asi nebude překvapením, že největší podíl na úctyhodném výsledku mají právě soutěže. Nejvíce žáků se zapojilo do Soutěže finanční gramotnost, Rozpočti si to! a FinGRplay!

Dále se také potvrzuje, že mladá generace má své názory a postoje. Na nás je, abychom je kultivovali a formovali. Jedním z nejúčinnějších nástrojů se v tomto ohledu ukázaly diskuse a setkání s odborníky na finanční témata. Ať už se jednalo o praktiky z finančního sektoru nebo kyberbezpečnosti, úředníky z celního úřadu, finanční správy nebo poslance či ochrance spotřebitelů, všichni čelili velmi dobrým otázkám, které svou relevantností někdy až překvapovaly.

Jak se však ukázalo, pro většinu dětí je praktická finanční stránka života rodiny stále ještě jen mlhavým pojmem. Stojí proto za to, abychom byli trpěliví a neustále se vraceli k základům. Bohužel většina rodičů o penězích s dětmi stále nemluví. Není proto divu, že si mnohdy pletou bankomat s pohádkovým oslíčkem, ze kterého prostě padají peníze, kdykoliv se otřese.

"Součástí GMW bylo i několik velkých rodinných akcí", doplňuje Jana Merunková, ředitelka yourchance a dodává: "Hlavní z nich proběhla v Centru Černý Most pod názvem Hurá peníze! a nově i Cashflow maraton. Bankéři vyjeli na setkání s dětmi v dětských domovech. Stranou nezůstala ani komunita ukrajinských uprchlíků sdružená kolem projektu Vítej v Česku."

Konference sama o sobě se věnovala klíčovému tématu "Kritické myšlení: informace x kompetence". "Kritické myšlení je beze sporu základním kamenem správného finančního rozhodování, které nás vede k tomu, abychom byli odolnější proti mýtům, polopravdám, a abychom dokázali rozeznat manipulace, lži a kvalitu zdrojů.", podtrhuje Marta Gellová, spoluzakladatelka EFPA ČR. Kromě odborných příspěvků, ve kterých zazněla celá řada praktických příkladů a zkušeností, byly součástí programu tři panely. První z nich dal prostor ke sdílení příkladů dobré praxe škol napříč spektrem od základní po vysokou včetně mimoškolního vzdělávání. Druhý panel byl zastoupen odborníky z řad státních institucí. Třetí pak reprezentoval pohled komerčního sektoru. Třešinkou na dortu byla pro přítomné možnost vidět nově otevřenou výstavu Oldřicha Kulhánka v Návštěvnickém centru ČNB.

Významným číslem, které dosud nezaznělo, byl dopad sociálních sítí a tradičních médií, které jen v součtu výsledků klíčových aktérů přesáhlo 1.000.000 diváků a posluchačů.

Závěrem se nabízí otázka: "Kam se posunou hranice Global Money Week 2025?" Můžete být součástí odpovědi i Vy. Sledujte stálou informační stránku https://www.globalmoneyweek.info

O Global Money Week (více zde)

GMW probíhá ve 176 zemích světa v posledním březnovém týdnu. Národním koordinátorem je Ministerstvo financí, organizátory této prestižní iniciativy jsou pak yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Mezinárodní iniciativu na podporu finanční gramotnosti pro děti a mládež podporuje více než 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Organizátorem GMW je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Hlavní myšlenkou je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.

O yourchance o.p.s. –sledujte nás na sociálních sítích: Facebook yourchance, Facebook FGD, LinkedIn, Twitter

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče. Realizuje projekty celorepublikové působnosti Finanční gramotnost do škol a Začni správně.

O EFPA Česká republika - sledujte EFPA ČR na sociálních sítích: Facebook, LinkedIn

Evropská asociace finančního plánování Česká republika (EFPA ČR) je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti pojištění, investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. EFPA ČR se aktivně účastní na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její revize. EFPA je spoluorganizátorem a odborným garantem Soutěže finanční gramotnost. Více o aktivitách EFPA ČR na webu www.efpa.cz.