Hodnoty yourchance

Svoboda

Uznáváme nedotknutelnost svobody vyznání a politického přesvědčení. Každý má svobodu podnikat a vybudovat vlastní finanční nezávislost. Svoboda je základem všeho. Umožňuje nám dělat svá vlastní rozhodnutí. Její nedílnou součástí je plná odpovědnost za naše činy.

Integrita

Naše slova a myšlenky jsou stále v souladu. Nepodléháme okolnostem. Naší podstatou je loajalita, pravda a otevřenost.

Leadership

Jsme osobnosti hodné následování. Vytváříme prostor a příležitosti pro růst dalších leaderů.

Společenský dopad

Zařizujeme, aby se děly správné věci správným způsobem.  Své osobní jméno, firemní značku, své schopnosti a vztahy užíváme moudře, aby naše činy měly pozitivní společenský dopad.  Hlásíme se k udržitelným hodnotám Organizace spojených národů.

Vzdělávání a osobní rozvoj

Naše cesta k vysokým cílům je podložena formálním vzděláváním, praktickými zkušenostmi a neustálým rozvojem našich schopností. Čeština a angličtina jsou našimi jednacími jazyky. Tak jsme schopni zajistit vysokou kvalitu služeb, potřebnou odbornost a inovativnost.

Buďte součástí společenské změny