Podpořte nás a pomozte tam, kde je to nejvíce potřeba

Přinášíme pozitivní změny do životů lidí a komunit. Realizujeme širokou škálu aktivit od vzdělávání a rozvoje potřebných dovedností přes mentoring až po účelnou finanční podporu. 

Můžete nás podpořit různými způsoby - ať už jednorázovou finanční pomocí, pravidelnými dary, nákupem knih a chechtáků, darováním materiálu a vybavení, poskytováním služeb nebo dobrovolnictvím.

Připojte se k nám ještě dnes. Váš příspěvek, jakkoli malý nebo velký, může mít obrovský dopad. Takže, jste připraveni dát někomu jeho šanci? 

8418245001/5500

Děti z dětských domovů a vzdělávání vychovatelů - variabilní symbol 2010

Finanční gramotnost a podnikavost do škol - variabilní symbol 2012

Podpora ukrajinských uprchlíků - variabilní symbol 2022


Jak pomoci?

Jednorázová finanční podpora

Máte možnost zapojit se do změny! 

Přispějte na konto veřejné sbírky: 8418245001/5500.

Pravidelná finanční podpora

Můžete využít náš transparentní účet 8418245001/5500 a nastavit si pravidelný platební příkaz. 

Chci se stát partnerem yourchance aktivit

Pokud nás chcete podpořit formou specifické darovací smlouvy, kontaktujte Janu Merunkovou na email jana@yourchance.cz

Matchování darů

Přidejte se k firmám, které podporují neziskové organizace prostřednictvím darovacích programů! My vám rádi pomůžeme vymyslet a zorganizovat tuto iniciativu. Udělejte dobro s námi!

Sponzor konkrétní akce

Podpořte přímo naše iniciativy - od charitativních plesů a koncertů, přes soutěž Rozpočti si to, až po pravidelné vzdělávání dětí z dětských domovů či konference. Nebo buďte součástí Global Money Week!

Dobrovolnictví

Přidejte se k nám a věnujte svůj čas jako dobrovolník v neziskové organizaci! Vaše pomoc nám může být nesmírně cenná.

Darování materiálů a vybavení 

Pošli to dál!

Váš dar může mít podobu počítače, kancelářských potřeb, nábytku nebo jiného vybavení. Každý váš dar má hodnotu a my jej oceníme. 

Poskytování prostor

Půjčte nám svoje prostory pro pořádání skupinových setkání, workshopů nebo konferencí. 

Vzdělávání a školení

Chceme se zlepšovat. Naučte nás to, v čem jste dobří. 

Možnost vzdělávání oceníme nejen my, ale také účastníci našich projektů.

Poskytování služeb

Nabídněte nám své služby, ať už právní, účetní, marketingové či IT.

Vymyslíme něco společně?

Nemohli jste najít tu správnou formu pomoci, kterou byste nám rádi nabídli, nebo máte unikátní nápad na spolupráci? Kontaktujte nás na e-mail jana@yourchance.cz.

Buďte součástí společenské změny