en-Známe postupující týmy do finále soutěže Rozpočti si to!

03/06/2024

Děkujeme všem přihlášeným týmům za účast v soutěži. Těší nás, že jsou mezi vámi nejen školy, ale také žáci a studenti, kteří se účastní pravidelně. S radostí vám představuje týmy postupující do letošního finále! 

Po napínavé základní části, kde týmy soutěžily o nejvyšší počet chechtáků, máme tu čest oznámit, že do finále postoupilo 15 nejlepších týmů z obou kategorií.

Finále pro 2. stupeň ZŠ se uskuteční 31. května 2024 a o týden později 6. 6. 2024 proběhne finále pro SŠ. Oba finálové dny se budou konat v prostorách Velkého sálu a foyer České národní banky, kde nám jednotlivé postupující týmy předvedou svá finálová vystoupení.

Program finále:

  • 9:30 - 10:00 Registrace a uvítání
  • 10:00 - 10:15 Úvod programu
  • 10:15 - 11:30 Finálová soutěžní vystoupení I.
  • 11:30 - 11:45 Přestávka
  • 11:45 - 13:00 Finálová soutěžní vystoupení II.
  • 13:00 - 13:15 Přestávka
  • 13:15 - 14:30 Finálová soutěžní vystoupení III.
  • 14:30 - 15:00 Přestávka na vyhodnocení soutěže
  • 15:00 - 16:00 Vyhlášení výsledků soutěže

Každý tým si na finále připraví 10minutové představení své herní rodiny a jejího příběhu, které doplní o 3 hlavní poznatky získané během soutěže. Zvláštním úkolem pro letošní ročník je zařadit do vystoupení také poznatky o tom, jak ji soutěž pomohla rozvinout kreativní myšlení

Odborná porota bude hodnotit obsah i formu vystoupení a po zodpovězení doplňujících otázek přidělí týmům chechtáky. Pokud k finálovému vystoupení přistoupí celý tým dostatečně kreativně, zajímavě či originálně, není vyloučené, aby tým z posledního finálového mohl ještě zvítězit. 

Ocenění nečeká jen vítěze, ale každý účastník obdrží diplom a menší ceny za úspěšné dokončení soutěže. Navíc, tři nejlepší týmy z každé kategorie získají speciální ceny od našich partnerů.

Součástí programu bude i prohlídka Návštěvnického centra ČNB, která umožní účastníkům nahlédnout do zákulisí české národní měny a ekonomiky.

Těšíme se na oba finálové dny!


Partnery soutěže Rozpočti si to! jsou: