Milujeme to, co děláme...

Naše projekty a aktivity

S nadšením podporujeme děti z dětských domovů a pěstounské péče na cestě za úspěšným startem do života. Připojte se k našemu inspirujícímu projektu "Začni správně" a buďte součástí jejich růstu!

Zasazujeme se o podporu ukrajinských válečných uprchlíků - jejich situace nám není lhostejná. Vypracovali jsme sofistikovaný adaptační program a rozmanité integrační aktivity. S radostí prezentujeme náš projekt - "Vítej v Česku:"

Projekt "Finanční gramotnost do škol"  je klíčovou iniciativou, která podporuje ředitele a učitele v budování finančně gramotného prostředí ve školách. Přidejte se k nám a pomozte vytvořit základy pro finanční osvětu příští generace!

Podporujeme vzdělávání a sdílení zkušeností mezi vychovateli dětských domovů, představujeme jim inspirující příklady dobré praxe. Vstupte do fascinujícího světa našeho projektu "Domovy sobě", kde se věnujeme rozvoji a posilování kompetencí těch, kdo se starají o ty, kteří nemohou žít ve své biologické rodině.

Cílem ocenění Bílá vrána je poukázat na nesmyslnost předsudků, které máme jako společnost, a představit veřejnosti mladé lidi z dětských domovů a z pěstounské péče jako osobnosti stejně schopné, jako jsou jejich vrstevníci. Chceme ocenit také zaměstnavatele, kteří byli ochotni těmto lidem dát šanci začít správně, a také tety, strejdy a ředitele z dětských domovů, kteří dávají mladým lidem svou lásku a péči.

Global Money Week (GMW) má jediný účel, kterým je zasévat semínka povědomí o penězích napříč generacemi. Cílem je naučit lidi, jak získávat peníze a efektivně jimi hospodařit. Přidejte se k nám a objevte fascinující svět financí!