O NÁS

Psal se prosinec 2009, když jsme se s Gábinou Štikovou (roz. Křivánkovou) domluvily, že spolu založíme yourchance. Vzalo to tři měsíce připravit základní program, definovat první vizi… Po dalších pěti měsících jsme měly jasno ve všech detailech, domluvené první dárce a 2.8.2010 byla do Obchodního rejstříku zapsaná yourchance o.p.s.

Více jak deset let uteklo jako voda... Byly okamžiky radosti, nadšení, přišly nejrůznější výzvy… Spoustu jsme se cestou musely naučit … Obklopily jsme se proto úžasnými lidmi. Řada z nich je s námi téměř od začátku. Někteří zůstali chvíli a šli dál, s některými jsme se musely rozloučit z našeho rozhodnutí. Dnes, když se díváme na výsledky, máme důvod k hrdosti.

S velkou pokorou si uvědomujeme, že to není výsledek nás dvou. Je to výsledek práce tří desítek lidí, kteří s námi spojili své jméno a přiložili ruku k dílu, a dalších více než dvou set dobrovolníků, kteří se aktivně zapojili do našich projektů a pomáhají nám ve svém volném čase.

A už dnes se těšíme na příštích deset let, které nás čekají...

Naším mottem se stala věta: „Co toleruješ, to nezměníš.“

Pojďte ji sdílet s námi

Vaše Jana & Gábina

yourchance o.p.s. realizuje čtyři projekty celorepublikové a v dnešní době už i mezinárodní působnosti. Smyslem našeho fungování je prosazování potřebných změn v oblasti:

 • výuky finanční gramotnosti - projekt Finanční gramotnost do škol
 • integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy - projekt Začni správně
 • principů podnikání a rozvoje podnikavosti žáků základních a středních škol -  Podnikavost.cz
 • vytváření prostoru pro vychovatele z dětských domovů - Domovy sobě

Mezi zásadní cíle yourchance, jejích projektů a aktivit je:

 • prosazovat potřebné změny ve vzdělávacím systému ČR,
 • rozvíjet schopnosti učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování,
 • rozvíjet metodickou podporu pro uplatňování interaktivních a zážitkových metod výuky a rozvoj podnikavosti žáků všech stupňů škol,
 • prosadit povinnou výuku základů podnikání na středních školách,
 • prosazovat potřebné změny v oblast integrace mladých dospělých opouštějící instituce náhradní rodinné výchovy
 • realizovat programy přímé pomoci mladým lidem odcházejícím z dětských domovů a pěstounské péče.
 • vytváříme online prostor pro sdílení zkušeností, vzájemnou inspiraci a vzdělávání vychovatelů z dětských domovů

Dává Vám naše práce smysl?