Aktuality

Aktuality

Jana Merunková byla hostem v Klubu Rádia Junior na Českém rozhlase, kde si společně s Denisou Kimlovou a Anežkou Dvořákovou povídaly na téma finanční gramotnosti. Mladým posluchačům ukázaly, že kdo se chce finančně vzdělávat, ten si cestu vždy najde a možnosti jsou všude kolem nás. Přestavily jim naše projekty, které finanční gramotnost podporují a...

Global Money Week má v letošním roce opět stanovené vysoké cíle. Jedná se o jedinečnou příležitost propojit podnikatele, odborníky z praxe a žáky základních a středních škol a sdílet s nimi zkušenosti z oblasti řízení financí. Národní organizátoři proto vyzývají podnikatelskou veřejnost ke spolupráci.

Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou jsme získali grant na projekt NESTOR +. Poskytovatelem grantu je Technologická agentura ČR (TA ČR). Cílem projektu je prostřednictvím navržené vzdělávací softwarové aplikace NESTOR+, audiovizuální tvorby a přímého vzdělávání zvýšit finanční, digitální, sociální a zdravotní gramotnost u vybrané populace 65 +.

12.12. se konalo další setkání Klubu česko-ukrajinského přátelství. Tentokrát byla hostem Jana Merunková v roli spisovatelky. Setkání se účastnila řada žen, které se programu klubu účastní pravidelně. Zavítali i noví účastníci.