Tiskové zprávy

Ve středu 22.5.2024 proběhla konference Vítej v Česku, kterou na půdě NEWTON University pořádala s finanční podporou Nadace České spořitelny obecně prospěšná společnost yourchance. Hlavním tématem byly překážky, úspěchy a výzvy v integraci ukrajinských válečných uprchlíků, vstup na trh práce a příležitosti k podnikání. Nechyběly ani inspirativní...

Na závěrečné konferenci dne 4. 4. 2024 v České národní bance oznámili národní organizátoři yourchance o.p.s. a EFPA ČR výsledky Global Money Week 2024 v ČR! Zapojily se stovky škol, státní instituce, firmy, odborníci z praxe i neziskový sektor. Loni vyřčený ambiciózní cíl 100.000 zapojených účastníků byl společnými silami DOSAŽEN! Kampaně na...

Na podporu finančního vzdělávání vyhlásilo Ministerstvo financí už v loňském roce březen měsícem finančního zdraví. V rámci této vznikající tradice proběhne napříč Českem v březnu 2024 řada zajímavých aktivit, jejichž společným cílem je zvyšování finanční gramotnosti dětí i dospělých.

PRAHA – Desátý ročník celonárodního ocenění Bílá vrána, pořádaný obecně prospěšnou společností yourchance, proběhl v úterý 17. října 2023 v majestátních prostorech Rezidence primátora hlavního města Prahy pod záštitou primátora hlavního města Prahy, doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

Buďte součástí společenské změny