Lidé v yourchance

Kdo jsou lidé, kteří stojí na pozadí toho, že na konci našich projektů jsou příběhy se šťastným koncem? Seznamte se s námi... 


"Co toleruješ, to nezměníš."

Jana Merunková

zakladatelka a ředitelka společnosti

tel. +420 602549310

jana@yourchance.cz


Lucka je předsedkyní dozorčí rady a výkonnou manažerkou yourchance. Má na starost vnitřní fungování společnosti a je odpovědná za operativní řízení, komunikuje s ambasádami a dalšími obchodními partnery a experty. Vzhledem k tomu, že její silnou stránkou je právě komunikace, věnuje se také marketingu a PR. 

Lucie Sekaninová

Operations manager

marketing@yourchance.cz

Pavla je páteří naší kanceláře, zajišťuje plynulost pracovních procesů a efektivně koordinuje veškeré administrativní úkoly. Díky své silné komunikaci udržuje skvělé vztahy s dodavateli a zároveň trefně identifikuje a naplňuje potřeby našeho týmu. Je také klíčovou postavou při organizaci firemních akcí.

Pavla Procházková

Office manager

office@yourchance.cz

Vašek jako zkušený specialista v oblasti financí a managementu je osobou více než povolanou, aby měl na starost realizaci projektu Finanční gramotnost do škol. Je komunikativní, organizačně schopný, navíc se s ním můžete poradit i o odborných otázkách v oblasti finanční gramotnosti.

Václav Štípek

manažer projektů Finanční gramotnost do škol a Global Money Week

Elena, je manažerkou projektu a jako spoluautorka výukových materiálů pro ukrajinskou komunitu, se také věnuje vedení konzultací coby multikulturní pracovník, konzultant a lektor. Dále organizuje setkání Klubu česko-ukrajinského přátelství. Vstřícně komunikuje s účastníky našich kurzů, neformálních setkání, aktivně řeší jejich dotazy.

Elena Savenkova

 manažerka projektu Vítej v Česku

Jarda připravuje inspirující vzdělávací akce pro děti z domovů a pěstounské péče na Moravě. Spolupracuje s dětskými domovy a poskytuje mladým lidem podporu a mentoring při kroku k samostatnosti.

Jaroslav Juha 

koordinátor pro Moravu projektu Začni správně

Adél má v režii tematická setkání pro děti z dětských domovů a pěstounské péče projektu Začni správně pro Čechy. Spolupracuje s dětskými domovy a poskytuje podporu mladým lidem. 

Adéla Karmazínová

koordinátorka pro Čechy projektu Začni správně

Dobrá duše všech akcí yourchance. Zařizuje veškeré věci potřebné k tomu, aby se dělo to, co se má dít, v čase a v místě, s maximální mírou profesionality, ale i pohody a dobré nálady

právě hledáme

Event manager

produkce@yourchance.cz

Autoři a lektoři specializovaného přípravného kurzu k nostrifikační zkoušce zdravotních sester z Ukrajiny.  

Táňa Kurta a Jan Neugebauer

Lektoři


Gita je klíčovou postavou projektu Finanční gramotnost do škol, kde se stará o tvorbu a správu obsahu na sociálních sítích. Její talent v postprodukci nahrávek a videí, a spolupráci na školících materiálech a soutěži Rozpočti si to! je nezastupitelný.

Gita Rozkošná

Social media specialist

Tomáš se zapojuje do technického zázemí na akcích yourchance. Poslouchá ho veškerá technika, rozmotá rébus kabelů, díky němu na akcích všechno, hraje, mluví, streamuje a nahrává se. Je dirigentem všech světových orchestrů.

Tomáš Rozkošný

produkční

produkce@yourchance.cz

Sociální média a komunikace o projektu Vítej v Česku má na starosti naše ukrajinská kolegyně a marketingová specialistka Kseniia. Tvoří obsah a grafiku na facebooku, instagramu a v síti Telegram.

Kseniia Zakharova 

Social media specialist

Lektoři finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti jsou nezbytnou součástí projektu Finanční gramotnost do škol. Věnují se však všem věkovým kategoriím. 

Lektorský tým

Mentoring v projektu Začni správně je jedním z pilířů, který dodává mladým dospělým jistotu na cestě z dětského domova nebo pěstounské péče. Mentor je tu i několik let poté, aby pomáhal řešit nejrůznější situace v samostatném životě. Je to starší důvěryhodný kamarád. V našem projektu jsou to desítky dobrovolníků, kteří takto pomáhají.

mentoři Začni správně

tým dobrovolníků

V projektu Vítej v Česku máme angažované desítky psychologů, psychoterapeutů a mentorů, kteří jsou odborníky v oboru a pomáhají ukrajinské mládeži zvládnout traumatickou zkušenost, najít novou naději do budoucna a zapojit se do české společnosti.

tým psychologické podpory Vítej v Česku

tým odborníků

Projekt "Začni správně" je v rukou expertního týmu - Gábina, Jaruška a Honza. Své odborné dovednosti uplatňují při tvorbě a revizi metodiky a zároveň zaručují nejvyšší kvalitu práce realizačního týmu.

Expertní tým projektu Začni správně


Jana, Katka a Mirek jako součást expertního týmu projektu Finanční gramotnost do škol, aktivně přispívají k vytváření a zlepšování metodiky. Mají na starosti zajistit excelentní kvalitu práce realizačního týmu.

Expertní tým projektu Finanční gramotnost do škol Poděkování

za působení v yourchance v letech 2010 - 4/2024 patří poděkování Gabriele Štikové,

spoluzakladatelce a předsedkyni správní rady.

Buďte součástí společenské změny