Lidé v yourchance

Lidé v yourchance

Pavla je páteří naší kanceláře, zajišťuje plynulost pracovních procesů a efektivně koordinuje veškeré administrativní úkoly. Díky své silné komunikaci udržuje skvělé vztahy s dodavateli a zároveň trefně identifikuje a naplňuje potřeby našeho týmu. Je také klíčovou postavou při organizaci firemních akcí.

Pavla Procházková

Office manager

email: office@yourchance.cz

Tomáš aktivně asistuje Janě ve fundraisingu, tvoří analýzy a komunikuje s různými partnery. Nejenže se zapojuje do firemních schůzek, ale také je technickým zázemím na akcích yourchance. Společně se Janou spolupracuje na dalších odborných aktivitách.

Tomáš Rozkošný

Asistent Jany Merunkové

email: 

produkce@yourchance.cz

Helča je podporou pro Gábi v projektovém managementu, HR a marketingu. Připravuje hloubkové analýzy a reporty, efektivně komunikuje napříč firmou a aktivně se účastní firemních schůzek. Jejich spolupráce sahá i na další Gabriely odborné aktivity.

Helena Lorenc

Osobní asistentka Gabriely Štikové

 yourchance@yourchance.cz

Lucka je pravou rukou Jany. Jako osobní asistentka vyřizuje vše potřebné od emailů po komunikaci s dárci, ambasádami a dalšími obchodními partnery a experty. Pomáhá v organizaci veškeré Janiny agendy, která je opravdu obsáhlá, domlouvá schůzky a stará se o to, aby Jana měla veškeré podmínky pro svou práci.

Lucie Sekaninová

Osobní asistentka Jany Merunkové

jana@yourchance.cz

Jarda připravuje inspirující vzdělávací akce pro děti z domovů a pěstounské péče na Moravě. Spolupracuje s dětskými domovy a poskytuje mladým lidem podporu a mentoring při kroku k samostatnosti.

Jaroslav Juha 

koordinátor pro Moravu projektu Začni správně

Jitka koordinuje výukové programy pro dospívající a mladé dospělé z dětských domovů a pěstounské péče v Čechách. Komunikuje s těmito institucemi, poskytuje klíčovou podporu a mentoring při přechodu mladých lidí do samostatného života.

Jitka Masluková

koordinátorka pro Čechy projektu Začni správně

Projekt "Začni správně" je v rukou expertního týmu - Gábina, Jaruška a Honza. Své odborné dovednosti uplatňují při tvorbě a revizi metodiky a zároveň zaručují nejvyšší kvalitu práce realizačního týmu.

Expertní tým projektu Začni správně


Elena, jako spoluautorka výukových materiálů pro ukrajinskou komunitu, se také věnuje vedení konzultacím coby multikulturní pracovník, konzultant a lektor. Dále organizuje setkání Klubu česko-ukrajinského přátelství. Vstřícně komunikuje s účastníky našich kurzů, neformálních setkání, aktivně řeší jejich dotazy.

Elena Savenkova

Spoluautorka výukových materiálů, konzultantka v projektu Vítej v Česku

Gita je klíčovou postavou projektu Finanční gramotnost do škol, kde se stará o tvorbu a správu obsahu na sociálních sítích. Její talent v postprodukci nahrávek a videí, a spolupráci na školících materiálech a soutěži Rozpočti si to! je nezastupitelný.

Gita Rozkošná

Marketingový specialista

Jana, Katka a Mirek jako součást expertního týmu projektu Finanční gramotnost do škol, aktivně přispívají k vytváření a zlepšování metodiky. Mají na starosti zajistit excelentní kvalitu práce realizačního týmu.

Expertní tým projektu Finanční gramotnost do škol 


Václav jako zkušený specialista v oblasti financí a managementu je osobou více než povolanou, aby měl na starost realizaci projektu Global Money Week. Je komunikativní, organizačně schopný, navíc se s ním můžete poradit i o odborných otázkách v oblasti finanční gramotnosti.

Václav Štípek

manažer projektu Global Money Week