Kde nás najdete? 

Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo:

24717975

Zápis do obchodního rejsříku:

O 741 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Bankovní spojení:

Veřejná sbírka 8418245001/5500

office@yourchance.cz