Konference v souladu s cíli OSN

Osobní prosperita cesta udržitelného rozvoje  


29. listopadu 2023

v Hotelu DUO, Teplická 492, Praha 9

PROGRAM KONFERENCE

08:30 - 09:00 - registrace

09:00 - 09:15 - úvodní slovo - Gabriela Štiková, Jana Merunková

09:15 - 09:35 - Open gate - otevřená škola - Petra Štětková

09:35 - 09:55 - Poslání vychovatel - Jaroslava Kocourková 

09:55 - 10:15 - Duševní zdraví - Gabriela Štiková

10:15 - 10:35 - Jak se kamarádit s penězi - Jana Merunková

10:35 - 10:55 pauza 

10:55 - 11:15 - Žijeme tu spolu - otázky budování vztahů migrantů a většinové společnosti - IOM

11:15 - 11:35 - Age management aneb mezigenerační dialog - Jaroslav Juha

11:35 - 11:55 - Budujeme hrdé Česko - Helena Kohoutová

11:55 - 12:15 - podcasty Bílá vrána - Jana Merunková, Gabriela Štiková

12:15 - 13:15 - přestávka na oběd

13:15 - 13:35 - Žít své poslání - Romana Zina Massy

13:35 - 13:55 - SŠ Dalovice, netradiční škola - Andrea Kovardinská

13:55 - 14:15 - Podnikavá mysl - Martin Šrom

14:15 - 14:55 - Panelová diskuse: Budování bohatství - Tereza Kahovcová, Richard Běláč, Jan Pavelka 

14:55 - 15:00 závěr

POŘADATEL

PARTNEŘI KONFERENCE