Celorepubliková online soutěž Rozpočti si to! spouští svůj 9. ročník

26.10.2021

Interaktivní soutěž Rozpočti si to! zahájila 25. října svůj 9. ročník v kategorii 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy. Pořadatelem je společnost yourchance a její projekt Finanční gramotnost do škol. Hra prověřuje finanční gramotnost na českých školách a každoročně se jí účastní přes tisíc žáků základních a středních škol. Partnerem letošního ročníku soutěže je HRAJ S ROZUMEM. Díky tomu se mohou zúčastnění v kreativních a bonusových úkolech seznámit s problematikou hazardu a rozdílem mezi rekreačním a problémovým hraním. Přidejte se a přihlaste svoje týmy do nového ročníku! Registrace jsou možné od 25. 10., hra bude ukončena k 25. 4. 2022.

Smyslem interaktivní hry Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních a středních škol, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího hospodaření. Soutěž je postavena na hře, která běží ve webové aplikaci. Zejména pro ty, kteří soutěží opakovaně, budou v ročníku 2021/2022 nové některé z bonusových úkolů.

Kromě témat z rodinného hospodaření přináší letos soutěž téma Hraj s rozumem. Cílem Hraj s rozumem je vzdělávat studenty v oblasti hazardních her a ukázat jim, jak tento svět funguje. Výsledkem našich snah je stav, kdy se mladí lidé dokážou sami zodpovědně rozhodovat, pokud se s nějakou formou hazardní hry setkají. A také to, aby vůbec dokázali vyhodnotit jaký je rozdíl mezi hrou a hazardem. "Zodpovědný přístup k hraní je jednou z našich klíčových priorit, proto považujeme za důležité věnovat se i vzdělávání nezletilých. S hazardní hrou se totiž mohou studenti setkat dříve, než dosáhnou zákonem povolené hranice 18 let, a to například prostřednictvím rodičů nebo kamarádů. Jde nám o to, aby pochopili, že hraní her je forma zábavy a ne snadná cesta k penězům. Právě práce s penězi a rodinnými rozpočty se zodpovědným hraním úzce souvisí a my jsme rádi, že Hraj s rozumem je součástí soutěže Rozpočti si to. Věříme, že pokud studenti pochopí principy her, naučí se zodpovědně rozhodovat a budou mít informace o tom, jaká mohou přinášet rizika, mnohem lépe se v tomto světě zorientují," říká ke spolupráci s yourchance a Rozpočti si to Veronika Diamantová, tisková mluvčí Sazky.

Mezi bonusovými úkoly tak najdete také úkoly týkající se rozdílu mezi rekreačním a problémovým hraním. Můžete vytvořit plakát o zodpovědném hraní, dozvíte se o rizicích spojených s hazardními hrami nebo si můžete zahrát na zákonodárce. Vyplnit můžete náš kvíz zaměřený na hazardní hry či pracovní list, díky kterému si vyzkoušíte práci s rizikem. Zkuste si také přímo zažít, kdo více vyhrává při hře v kasinu – je to hráč nebo kasino?

Extra minisoutěž pro žáky

S partnerem ročníku 2021/22 Hraj s rozumem jsme pro žáky připravili minisoutěž o nejlepší PLAKÁT nebo INFOGRAFIKU k tématu rizika související s hazardními hrami u teenagerů. Zasílat soutěžní výtvory lze od 25. 10. 2021 – 28. 2. 2022. Podmínkou účasti v minisoutěži není účast v novém ročníku Rozpočti si to! Vše o minisoutěži na webu www.rozpoctisito.cz/minisouteze/.

Více k tématu si můžete přečíst na www.rozpoctisito.cz a na https://hrajsrozumem.cz/.

Online hra Rozpočti si to!

Online hra Rozpočti si to! je rozdělena na tři kola: první kolo je zaměřeno na profil herní rodiny (domácnosti) a její bydlení, dopravu a jídlo; druhé kolo pak na další výdaje domácnosti (např. oblečení, média apod.); ve třetím kole se týmy zabývají tématem Vánoce, tvorbou finančních rezerv a investicemi. Hra je doplněna o kreativní a bonusové úkoly, které jsou dobrovolné, ale pomohou proniknout hlouběji do problematiky peněžního toku herní rodiny a její konkrétní situace. Ke kreativním úkolům patří například medailonek rodiny, finanční rezerva, rodinný recept, představení toho, jak vypadá bydlení nebo jídelníček. Bonusové úkoly jsou rozdělené do šesti oblastí, které jsou zaměřené na různé nástroje, pomocí nichž se můžete finančně vzdělávat – audio-video, kvízy, hry a aplikace a další. Obsahují různé formy získávání informací, rozvíjení schopností a celkově kompetencí. Cílem týmů je nasbírat co nejvíce virtuálních zlatých herních mincí Chechtáků. Úspěch ve hře záleží na vědomostech, aktivitě týmu a na zvolené strategii. Rozhodnutí, která tým udělá, může ovlivnit rozpočet týmu i finální zisk Chechtáků. Kromě toho musí týmy myslet i na spokojenost členů herní domácnosti.

Nejúspěšnější týmy postoupí do velkého pražského finále, které se uskuteční 27. 5. 2021. Během finále budou mít týmy za úkol představit porotě a ostatním účastníkům co nejzajímavějším způsobem svoji herní domácnost a sdělit jim tři nejdůležitější poznatky, které si ze soutěže odnáší.

Jak se soutěží?

Soutěží se v týmech o dvou až čtyřech žácích a jedné dospělé osobě, která funguje také jako hlavní kontaktní osoba. Alespoň dva členové týmu musí být z dané věkové kategorie, tedy ze 2. stupně ZŠ nebo SŠ. Jeden dospělák může být kontaktní osobou pro více týmů. Týmy mohu být školní, kdy je dospělou osobou učitel, mohou to však být také rodinné týmy, kdy je dospělou osobou jeden z rodičů nebo oba rodiče a jejich děti. Registrace je možná od 25. 10. 2021 přímo ve webové aplikaci na www.rozpoctisito.eu.

"Rozpočti si to! je unikátní svým komplexním přístupem k osobnímu rozvoji. Podporuje získání a rozvoj zdravých finančních návyků, seznamuje žáky s důležitými pojmy z oblasti rodinného rozpočtu, a navíc rozvíjí jejich schopnosti týmové spolupráce, podnikavosti a digitální gramotnosti. Velkou přidanou hodnotou je také rozvoj kreativity, která umožňuje nacházet nové způsoby řešení různých životních situací a reagovat tak pohotově na požadavky dnešní doby. Nově se zaměřujeme na prevenci problémového hraní hazardních her," vysvětluje přínos soutěže Gabriela Štiková, spoluzakladatelka yourchance.

Přínosem soutěže je také schopnost předcházet nezdravému zadlužování, získat zdravý vztah k penězům, návyky do života a zejména vyvolat diskusi o financích hravou, motivující formou. Studenti při hře často zjišťují, že spoustu věcí vlastně kupovat nepotřebují, naučí se spořit a více přemýšlet o svých příjmech i výdajích a nově také o tvorbě finanční rezervy. Loni bylo studenty často zmiňovaným přínosem soutěže stmelení se spolužáky v týmu, který představoval jejich herní domácnost. Sekundárním přínosem pak bylo zjevné zlepšení prezentačních dovedností členů týmů.

Více informací o soutěži najdete na webových stránkách hry, pravidla pak také v aplikaci Rozpočti si to!