Global Money Week na podporu finanční gramotnosti už poosmé v Česku

14.12.2023

Česko bude již osmým rokem součástí celosvětové kampaně Global Money Week. Zapojte se i vy a pomáhejte zvyšovat finanční gramotnost ve svém okolí

Příští ročník již tradiční mezinárodní finančně vzdělávací kampaně Global Money Week(GMW), pořádané pod hlavičkou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, proběhne v týdnu od 18. do 24. března 2024, tentokráte s mottem "Chraň své peníze, chraň svou budoucnost".

Kampaň je zaměřená na klíčové finanční kompetence potřebné pro život a zdravé finanční návyky. Hlavními cílovými skupinami GMW jsou především žáci, studenti a sociálně ohrožené skupiny obyvatel. Zapojit se však může prakticky kdokoli, kdo má zájem se finančně vzdělávat. Národním koordinátorem GMW v Česku je Ministerstvo financí, záštitu akci tradičně udělí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká národní banka.

"Global Money Week vnímám jako projekt, který zdařile propojuje mladé lidi se zkušenými odborníky na finance a umožňuje jim nanečisto si prověřit jejich finanční znalosti, které dříve nebo později upotřebí v reálném životě, ať už při financování vlastního bydlení, každodenního hospodaření rodiny či rozhodování o finančním zajištění na stáří," uvádí ministr financí Zbyněk Stanjura.

Uspořádání GMW se ujmou opět společnosti EFPA ČR a yourchance o.p.s. Připravovaný program GMW, který bude probíhat napříč Českem, nabídne možnost zapojit se do řady přednášek, workshopů, interaktivních besed s odborníky či soutěží a her zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti a zdravých finančních návyků. Cílem je umožnit mladým lidem rozšířit si finanční znalosti a dovednosti, stejně jako si osvojit postoje potřebné k tomu, aby ve svém každodenním životě činili správná a odpovědná finanční rozhodnutí.

"Šířit povědomí o potřebě vzdělávat se v oblasti nakládání s penězi považujeme v dnešní době za velmi potřebné. Našim cílem je umožnit mladým lidem lépe se zorientovat v ekonomické a finanční oblasti a využít své znalosti v každodenním životě. " dodává Marta Gellová, ředitelka EFPA ČR.

Společnost yourchance o.p.s. vyhlašuje tradiční soutěž Rozpočti si to!. Jejím smyslem je rozvinout dovednosti týkající se domácího hospodaření. Poběží také Cashflow maraton, který vychází z deskové hry Roberta Kiyosakiho, autora bestselleru "Bohatý táta, chudý táta".

EFPA ČR zastřešuje velkou národní Soutěž finanční gramotnost, ve které týmy žáků základních a středních škol řeší případové studie na praktická ekonomická a finanční témata vycházející z běžných životních situací.

Nově se do programu GMW 2024 zapojí také Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel. Jejich odborníci budou v jednotlivých krajích diskutovat se studenty středních škol praktické otázky spojené s nakupováním v zahraničních e-shopech a studentskými brigádami.

Stejně jako v loňském roce se do aktivit zapojí i Nadace České spořitelny, AISIS, Československá obchodní banka, Česká mincovna, Komerční banka, a.s., Moneta Money Bank, Rozumíme penězům, FinGR Play a další společnosti i neziskové organizace.

Organizátoři vyzývají školy, organizace a odborníky, aby se do nadcházejícího ročníku GMW aktivně zapojili a přispěli do něj přípravou vlastní finančně-vzdělávací akce, kterou si zaregistrují na globalmoneyweek.info. Realizační tým je k tomuto zájemcům připravený poskytnout veškerou potřebnou součinnost a podporu. "Ambiciózního cíle překonat letošní počet účastníků můžeme dosáhnout pouze společně," říká Jana Merunková, ředitelka yourchance.

Ministerstvo financí těší, že zájem i počet aktivit v rámci GMW každoročně roste a již dávno překročilo rámec jednoho týdne, a proto i v roce 2024 bude měsíc březen, v němž kampaň probíhá, měsícem finančního zdraví.

GMW uzavře odborná konference s názvem "Kritické myšlení: informace x kompetence", která se bude konat 4. 4. 2024 v budově České národní banky.

O Global Money Week

GMW probíhá ve 176 zemích světa v týdnu od 18. 3. do 24. 3. 2024. Národním koordinátorem je Ministerstvo financí, národními organizátory této prestižní iniciativy je yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Mezinárodní iniciativu na podporu finanční gramotnosti pro děti a mládež u nás podporuje více než 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Světovým organizátorem GMW je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Hlavní myšlenkou je vychovat generaci, která bude předcházet budoucím krizím díky rozvinuté schopnosti se v oblasti financí řádně rozhodovat.

O yourchance o.p.s.

Společnost yourchance prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, podporuje rozvoj výuky základních principů podnikání a rozvoj podnikavosti žáků základních a středních škol. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Yourchance je členem meziresortní skupiny, která pracuje na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její revize. Dále se angažuje v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy a v integraci ukrajinských válečných uprchlíků všech generací.

O EFPA Česká republika

Evropská asociace finančního plánování Česká republika (EFPA ČR) je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti pojištění, investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. EFPA ČR se aktivně účastní na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její revize. EFPA je spoluorganizátorem a odborným garantem Soutěže finanční gramotnost. Více o aktivitách EFPA ČR na webu https://efpa.cz/.