Konference Finančně gramotná a podnikavá škola 2023

26.09.2023

Tradiční odborná konference Finančně gramotná a podnikavá škola 2023 přinesla řadu inspirací pro učitele

25.9.2023 Praha - Učitelé z různých koutů České republiky, ale i ze zahraničí se 21.9.2023 sešli na tradiční odborné konferenci Finančně gramotná a podnikavá škola. Tuto akci již sedm let pořádá yourchance o.p.s. s cílem kultivovat výuku zdravých finančních návyků a rozvoj podnikavých kompetencí na základních a středních školách.

Konference přinesla několik zajímavých témat mezi nimiž vynikl interaktivní přístup soutěže Rozpočti si to!, která motivuje studenty k praktickému porozumění finančních otázek, a je zaměřena na praktickou aplikaci finanční gramotnosti v běžném životě.

Významný prostor v programu dostaly také školy, které získaly některý z certifikátů Finančně gramotná škola. Jejich zástupci pak hovořili o tom, co jim proces certifikace přinesl jak v oblasti obsahu a způsobu výuky, tak i na úrovni zapojení školy do širšího působení vůči rodičům a dalším cílovým skupinám. Nejvíce si pochvalovali vlastní aktivitu žáků, ke které byli procesem certifikace motivováni a vedeni.

Během konference byl představen také projekt Vítej v Česku, který má za cíl zjednodušit adaptaci ukrajinských uprchlíků v českém prostředí, ať už se jedná o český školský systém, nebo trh pracovních příležitostí. Významnou částí projektu je právě rozvoj finanční gramotnosti a podnikavých dovedností.

Tradiční součástí konference bylo také ocenění certifikovaných škol a představení příkladů dobré praxe. Celý program konference byl zaměřen na sdílení osvědčených postupů, výměnu zkušeností a hledání nových přístupů k výuce finanční gramotnosti a podnikavosti. Diskutovalo se také o tom, co se ve výuce osvědčuje a jak vzdělávat k finanční gramotnosti budoucí učitele. Významným tématem konference bylo také zapojení technologií do výuky a jejich vliv na vzdělávání v budoucnosti. Diskuse se dotkla i otázky umělé inteligence a jejího potenciálního vlivu na školství a výuku.

Letošní ročník se poprvé mohl pochlubit mezinárodní účastí, a to konkrétně v panelu na téma Stáže učitelů. Zastoupeny tu byly jak české školy, tak mezinárodní školy působící v Praze, ale i hosté ze zahraničí, konkrétně ze škol v Turecku.

Konference by se nemohla konat bez podpory svých partnerů, kterými byly společnosti Jan Hotels, Česká Mincovna, projekt Hraj s rozumem společnosti Sazka a Meatest. Všem patří velké poděkování.

Kontakt pro média: Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s., tel. 602549310, jana@yourchance.cz