Konference Finančně gramotná škola

26.09.2023


Je nám nesmírnou ctí, že jsme mohli po sedmé hostit významné pedagogy a odborníky na konferenci "Finančně gramotná a podnikavá škola". Dovolte nám, abychom se s vámi podělili o dojmy a zážitky z této inspirativní akce, která se konala 21. září 2023. 

Již od ranních hodin bylo cítit vzrušení a očekávání, když se do konferenčních prostor sjížděli učitelé nejen z různých koutů naší republiky, ale i ze zahraničí. Slibovali jsme si od tohoto setkání posunutí hranic ve výuce finanční gramotnosti a podnikavosti a s hrdostí můžeme říci, že očekávání byla naplněna. Jedním z nejzajímavějších bodů programu se stala soutěž "Rozpočti si to!", která nabídla interaktivní způsob, jak studenty motivovat k lepšímu porozumění finančním otázkám. Její praktická aplikace finanční gramotnosti v běžném životě je přesně tím, co potřebujeme pro budoucí generace. 

Nejenom že jsme oslavili úspěchy škol, které získaly certifikát "Finančně gramotná škola", ale také jsme věnovali prostor jejich zástupcům, aby se podělili o zkušenosti a benefity, které jim proces certifikace přinesl. Je povzbudivé vidět, jak se školy stávají aktivními komunitními centry a jak žáci projevují zvýšenou aktivitu a zájem o finanční témata. 

Představili jsme také projekt "Vítej v Česku", který pomáhá ukrajinským uprchlíkům adaptovat se na nové prostředí, a zdůraznili jsme, jak důležitý je rozvoj finanční gramotnosti a podnikavých dovedností pro jejich integraci. Diskuse na téma využití technologií ve vzdělávání byla velmi podnětná. Reflektovali jsme vliv umělé inteligence na školství a zvažovali, jak technologie mohou obohatit výuku a připravit studenty na výzvy budoucnosti. Mezinárodní panel na téma stáží učitelů byl průkopnickým krokem, který otevřel dveře k větší výměně zkušeností mezi školami. 

Chceme vyjádřit srdečné poděkování všem našim partnerům, kteří nám pomohli konferenci uskutečnit – Jan Hotels, Česká Mincovna, projekt "Hraj s rozumem" od společnosti Sazka a Meatest. Bez vaší podpory by to nebylo možné. 

Věříme, že letošní ročník konference nebyl jen dalším setkáním, ale mezníkem, který otevře nové cesty vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a podnikavosti. Děkujeme všem účastníkům za jejich nadšení, energii a sdílení odborných znalostí. Těšíme se na další společné setkání a na pokračování naší společné cesty za lepším vzděláváním.