Známe konečné pořadí XII. ročníku soutěže Rozpočti si to!

17.06.2024

V pátek 31. května proběhlo finále XII. ročníku soutěže ve finanční gramotnosti Rozpočti si to! pro 2. stupeň základních škol. O týden později, 6. června, proběhlo finále středních škol. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 1 356 studentů v 339 týmech, z toho 192 týmů ZŠ a 147 týmů SŠ. S vybranou herní rodinou se týmy učily zdravým finančním návykům, základním finančním pojmům, rozvíjely spolupráci v týmu, digitální schopnosti a podnikavost. V ročníku 2023/2024 se účastníci soutěže zaměřili na téma kritického myšlení a práci s informacemi. Pořadatelem soutěže je obecně prospěšná společnost yourchance, která dlouhodobě realizuje projekt Finanční gramotnost do škol. Hlavními partnery soutěže byly společnosti Sazka, Česká mincovna, SFG Holding, Meatest, ČNB a Critical Thinking Suitcase.

V porotě zasedla členka expertního týmu yourchance Kateřina Lichtenberková, za společnost Sazka manažer odpovědného hraní Pavel Gernt a brand manažerka zodpovědného hraní Kateřina Muráni, za Českou mincovnu tisková mluvčí Lenka Klimentová a manažer marketingu a PR Jaroslav Černý, za SFG Holding managing partner Tereza Kouklová a CEO Michal Dědek.

Ústředními tématy soutěže bylo praktické využití znalosti z finanční gramotnosti, rozvoj zdravých finančních návyků a tvorba domácího rozpočtu. "Sedět v porotě soutěže Rozpočti si to! byla pro nás nová zkušenost. Velmi nás potěšilo, jak se soutěžící vypořádali s tématem finanční gramotnosti. I když některé naše otázky nebyly jednoduché, jejich znalosti nás příjemně překvapily. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí, protože je důležité vzdělávat mladou generaci už od základní školy," uvedla Tereza Kouklová, managing partner SFG.

V bonusových a kreativních úkolech se účastníci zaměřili na oblast důležitou pro 21. století, a to kritické myšlení a práci s informacemi. Během finálových kol byly také rozdány ceny za nejlepší infografiky. V kategorii základních škol si cenu odnesl Dominik Féherváry ze ZŠ Smetanova Vimperk a v kategorii středních škol si cenu odnesl tým Korkovi ze SŠ E. Beneše Břeclav.

První část soutěže běží online, 15 nejúspěšnějších týmů z každé kategorie následně změří své síly osobně před porotou. Cílem týmů je nasbírat, co nejvíce virtuálních zlatých herních mincí "chechtáků". Úspěch ve hře záleží na vědomostech, aktivitě týmu a na zvolené strategii. Rozhodnutí, která tým udělá, ovlivňují rozpočet herní rodiny i zisk chechtáků. Kromě toho musí týmy myslet i na spokojenost a energii členů své domácnosti.

Finálová kola probíhala v nádherných prostorách Velkého sálu České národní banky. Žáci a studenti ukázali, jak důkladně se umí na vystoupení připravit, a jednoznačnou touhu před porotou uspět. Bylo to znát na jejich prezentacích, videích i připravených scénkách. "Týmy, které se dostanou až do finále, jsou víceméně při prezentaci před ostatními rovnocenné a obsahově rozhodně tématu všichni rozumí. Já jsem hodnotila především formu jejich přednesu. Tam byly patrné rozdíly. Někteří studenti připravili své vystoupení do nejmenších detailů a hýřili kreativním myšlením. Jen je škoda, že některým v powerpointu utekly překlepy a bohužel i hrubky. Obrali se zbytečně o cenné body. Pokud by to bylo v našich silách ovlivnit, zařadili bychom finanční gramotnost do učebních osnov právě touto hravou formou jako je soutěž Rozpočti si to! Školáci i studenti si to užili a evidentně je to nabilo." uvedla Lenka Klimentová, PR specialistka a tisková mluvčí České mincovny.

Každý tým představil během deseti minut svou herní domácnost, její příběh a tři hlavní poznatky, ke kterým během soutěže došel. Porota hodnotila obsah i formu vystoupení, pokládala doplňující otázky a přidělovala soutěžícím další chechtáky. Letošním speciálním úkolem bylo seznámit porotu s tím, co se týmy naučily o kritickém myšlení.

"Naším cílem je, aby děti a mladí lidé pochopili, že hraní her je pouze forma zábavy a nemělo by jim nahrazovat stálý příjem. Kritické myšlení je při nakládání s penězi a sestavování rodinného rozpočtu klíčové, a proto jsme rádi, že i letos pokračuje Sazka ve spolupráci se soutěží Rozpočti si to," říká Pavel Gernt, manažer zodpovědného hraní ve společnosti Sazka, a dodává:"Děti se s hrami mohou setkat skrze své kamarády nebo rodiče. Díky soutěži se tak dozvěděli, jak správně reagovat na závislostní chování a problémové hraní ve svém okolí."

Velikou oporou byli pro studenty i jejich učitelé, kteří je provázeli nejenom základní částí, ale byli s nimi i ve finálových kolech.

Součástí finálových dní byla také komentovaná prohlídka expozice v návštěvnickém centru České národní banky. A závěrem shrnutí výsledkové listiny ročníku 2023/2024.

Kategorie základních škol:

1. místo: Matlákovi, ZŠ a MŠ Dambořice

2. místo: LA, s.r.o., ZŠ Hořičky

3. místo: Hádkovic, ZŠ a MŠ Dambořice

Kategorie středních škol:

1. místo: Korkovi, SŠ E. Beneše Břeclav

2. místo: Starostovi, SPŠ Třebíč

3. místo: Kartel OA BV, SŠ E. Beneše Břeclav

Vítězům gratulujeme! Nicméně, jak řekla ředitelka yourchance Jana Merunková, v této soutěži není poražených, každý si odnáší nové zážitky a spoustu praktických znalostí a dovedností.


Lucie Sekaninová, kontakt pro média marketing@yourchance.cz

O yourchance o.p.s.

yourchance o.p.s. se angažuje ve výuce finanční gramotnosti, principů etického podnikání a v rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol, prosazuje a realizuje potřebné změny v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy, a od počátku konfliktu se aktivně zapojuje do adaptace a integrace ukrajinských válečných uprchlíků v ČR. V práci na školách se zaměřuje především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i potřebnou metodickou podporu.