REFERENCE NAŠICH PARTNERŮ

REFERENCE NAŠICH PARTNERŮ

Vložte svůj text...

REFERENCE NAŠICH PARTNERŮ

Since our first meeting I have known Jana as a strong, creative and enthusiastic person that has always given the highest priority to her clients and colleagues in the yourchance foundation. She has always handled a few roles at once - the one of a yourchance CEO, of a coach for her clients and colleagues, of a book writer and of an enterpreneur in her other businesses. All the best in your future endeavours, Jana!

Michal DrtinaCEO,
Vice-Chairman of BoD ve společnosti Česká mincovna, a.s.

Řadu let sleduji aktivity yourchance. Obdivuji smělost a důvtip jejích zakladatelek. Příběhy svěřenců integračního programu Začni správně mne opakovaně dojaly. Zároveň mám velkou radost z toho, jaké úsilí yourchance soustavně vyvíjí, aby poskytla mladé generaci možnosti a nástroje, jak rozvíjet finanční gramotnost a podnikavost. Yourchance tak jde proti proudu a toho si cením.

Petr Vomastek,

investor, makléř, developer 

"Máme zájem na tom, aby dorůstající generace měla zdravé finanční návyky. Je třeba chápat rizika související se zadlužováním i rozpoznávat kvalitní investiční příležitosti. Proto rádi podporujeme projekty yourchance - výuku finanční gramotnosti na školách i v dětských domovech."

David Macekředitel Nadace DRFG 

"Yourchance dělá smysluplné projekty, které pomáhají mladým lidem zorientovat se v současném světě, osamostatnit se a realizovat. Povzbuzuje mladé lidi a ukazuje jim cesty, jak se umět o sebe postarat. A to vše na základě myšlenky, že každý bez rozdílu má dostat svou šanci na život bez dluhů a s odpovídajícím pracovním uplatněním."

Lenka VokáčováHR Business Partner, ManpowerGroup