Spolupracujeme s JČU a TA ČR

20.12.2023

Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou jsme získali grant na projekt NESTOR +. Poskytovatelem grantu je Technologická agentura ČR (TA ČR). Cílem projektu je prostřednictvím navržené vzdělávací softwarové aplikace NESTOR+, audiovizuální tvorby a přímého vzdělávání zvýšit finanční, digitální, sociální a zdravotní gramotnost u vybrané populace 65 +.

Naší hlavní činností v projektu je nachystat videa, kreativní úkoly, výkladový text a další materiály pro oblast finanční gramotnosti. Dále nejvíce spolupracujeme s týmem, který vyvíjí softwarovou aplikaci NESTOR +. Pracovníci z Jihočeské univerzity připravují materiály pro sociální a zdravotní gramotnost.

Aktuálně je NESTOR + v přípravné fázi, což obsahuje nachystání podkladů pro dotazníkové a další šetření, které bude následně předloženo 400 respondentům z populace 65 + v Jihočeském kraji. Projekt bude procházet dalšími fázemi až po vznik aplikace NESTOR +, která bude spuštěna na volně dostupné bázi Google educations.


Jihočeská univerzita je špičkovým vědecko-výzkumným centrem, které se specializuje na vzdělávání a výzkum v oblasti přírodních, humanitních, zdravotnických a sociálních věd. Vysokou úroveň Jihočeská univerzita dokazuje tím, že prochází přísnými kritérii prestižních mezinárodních žebříčků, jako jsou QS nebo THE.

Technologická agentura ČR (TA ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.